​​​​​​


 

 

Introduksjon til ytelsesstudierhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/ytelsesstudie-av-ivd-utstyr/introduksjon-til-ytelsesstudierIntroduksjon til ytelsesstudierEn ytelsesstudie gjennomføres for å fastslå eller bekrefte et IVD-utstyrs analytiske eller kliniske ytelse. IVDR stiller krav til ytelsesstudier for å sikre at det genereres pålitelige og robuste data og for å ivareta forsøkspersonenes sikkerhet.3997Her finner du en kort introduksjon til ytelsesstudier og hvilke studier som omfattes av regelverket for IVD-utstyr (IVDR).
Søknadspliktige ytelsesstudierhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/ytelsesstudie-av-ivd-utstyr/soknadspliktige-ytelsesstudierSøknadspliktige ytelsesstudierHer finner du informasjon om hvilke ytelsesstudier som skal søkes til Legemiddelverket, samt praktisk informasjon om søknadsprosessen. ​3489Her finner du informasjon om hvilke ytelsesstudier som skal søkes til Legemiddelverket, samt praktisk informasjon om søknadsprosessen. ​
Meldepliktige ytelsesstudierhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/ytelsesstudie-av-ivd-utstyr/meldepliktige-ytelsesstudierMeldepliktige ytelsesstudierHer finner du informasjon om ytelsesstudier som skal meldes til Legemiddelverket. ​Dette omfatter PMPF-studier som beskrevet i IVDR artikkel 70 (1), og ​studier av utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk (CDx) med bruk av restprøver.3490Her finner du informasjon om hvilke ytelsesstudier som skal meldes til Legemiddelverket, samt praktisk informasjon om meldeprosessen. ​
Andre ytelsesstudierhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/ytelsesstudie-av-ivd-utstyr/andre-ytelsesstudierAndre ytelsesstudier​​​Ytelsesstudier som ikke omfattes av artikkel 58 (1), 58 (2) eller 70 i IVDR skal verken søkes eller meldes til Legemiddelverket. Slike studier kan starte uten Legemiddelverkets involvering, men er likevel underlagt krav i IVDR. 3491Ikke alle ytelsesstudier er søknads- eller meldepliktige til Legemiddelverket. Studiene er likevel underlagt krav i IVDR. Her finner du informasjon om hvilke krav som gjelder.
Sikkerhetsrapportering i ytelsesstudierhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/ytelsesstudie-av-ivd-utstyr/sikkerhetsrapportering-i-ytelsesstudierSikkerhetsrapportering i ytelsesstudierUønskede hendelser som skjer i forbindelse med en ytelsesstudie skal rapporteres til Legemiddelverket. Planen for ytelsesstudien skal beskrive hvordan uønskede hendelser skal registreres og rapporteres i tråd med kravene i IVDR artikkel 76. 3492Uønskede hendelser som inntreffer i forbindelse med en ytelsesstudie skal rapporteres til Legemiddelverket. Her finner du informasjon om hva sponsor skal rapportere og hvordan.
Vesentlige endringer av en ytelsesstudiehttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/ytelsesstudie-av-ivd-utstyr/vesentlige-endringer-av-en-ytelsesstudieVesentlige endringer av en ytelsesstudieSponsor skal melde planlagte vesentlige endringer av en ytelsesstudie i tråd med artikkel 71 i IVDR. Legemiddelverket og REK skal vurdere de innmeldte endringene før de kan gjennomføres.3493Vesentlige endringer av en ytelsesstudie skal meldes til Legemiddelverket og til REK. Her finner du informasjon om hvilke endringer som skal meldes og hvordan.
Avslutning eller midlertidig stans av ytelsesstudiehttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/ytelsesstudie-av-ivd-utstyr/avslutning-eller-midlertidig-stans-av-ytelsesstudieAvslutning eller midlertidig stans av ytelsesstudieSponsors forpliktelser ved avslutning eller midlertidig stans av en ytelsesstudie er beskrevet i artikkel 73 i IVDR. Kravene gjelder for ytelsesstudier som er søknads- eller meldepliktige til Legemiddelverket. 3494Her finner du informasjon om sponsors forpliktelser ved avslutning eller midlertidig stans av en ytelsesstudie.

​Fant du det du lette etter?