​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Oversikt over virksomheter som kan importere legemidlerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/virksomheter-som-kan-importereOversikt over virksomheter som kan importere legemidlerLegemidler kan importeres til Norge av godkjente legemiddelgrossister, tilvirkere, apotek eller importører. 906
Søknad om grossisttillatelsehttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/soknad-om-grossisttillatelseSøknad om grossisttillatelseNedenfor finner du skjema og veileder for søknad om tillatelse til å utøve grossistvirksomhet med legemidler.1433
Krav og veiledninger til grossistvirksomhethttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/krav-og-veiledninger-for-grossistvirksomhetKrav og veiledninger til grossistvirksomhet3933Informasjon om krav FFA, transport, lager med mer.
Tilleggskrav til grossister i henhold til nasjonalt regelverkhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/tilleggskrav-til-grossister-i-henhold-til-nasjonalt-regelverkTilleggskrav til grossister i henhold til nasjonalt regelverk3932Informasjon om leveringsplikt, direktesalg til sykehus og detaljomsetning av medisinske gasser.
Tilsyn med tilvirkere og grossistvirksomhethttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/krav-og-veiledninger-for-grossistvirksomhet/tilsyn-med-tilvirkere-og-grossistvirksomhetTilsyn med tilvirkere og grossistvirksomhetInformasjon om varsel, rapport og oppfølging av tilsyn.1769
Import av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/import-av-legemidlerImport av legemidlerImport fra land utenfor EØS, import av apotektilvirkede legemidler og legemidler til kliniske studier. Import av medisinske gasser til ikke-medisinsk bruk.3934
Grossistvirksomhet med tillatelse fra annen EØS-myndighethttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/grossistvirksomhet-med-tillatelse-fra-annen-eos-myndighetGrossistvirksomhet med tillatelse fra annen EØS-myndighet3942​​​​​​​​​​Foretak med tilvirker- eller grossisttillatelse fra EØS-området kan drive grossistvirksomhet i Norge i tråd med tillatelsens omfang.
Legemiddelformidlerehttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/legemiddelformidlere-brokersLegemiddelformidlereI EU er det innført faglige krav til legemiddelformidling og krav om registrering av de som tilbyr slike tjenester. 640
Håndtering av narkotika i industrienhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/narkotika-og-doping/handtering-av-narkotika-i-industrienHåndtering av narkotika i industrienVirksomheter som ønsker å håndtere narkotika skal ha en tilvirker-, import-, eller grossisttillatelse som omfatter narkotika.478
Kvalitetssvikt - melderutinerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/tiltak-ved-kvalitetssvikt-pa-legemidlerKvalitetssvikt - melderutinerInformasjon om meldeplikt og melderutiner ved kvalitetssvikt, inkludert rutiner for salgsstopp/tilbaketrekking/tilbakekalling. 639
Skipsmedisin og legemidler til redningsmidler på skiphttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/skipsmedisin-og-legemidler-til-redningsmidler-pa-skipSkipsmedisin og legemidler til redningsmidler på skip4074Ved behov for legemidler til skip, skal rekvirering skje fra norske apotek. Når det gjelder utlevering av legemidler til redningsmidler til skip kan dette bare skje fra apotek eller virksomhet som innehar grossisttillatelse fra Statens legemiddelverk.
Elektroniske sigaretter (e-sigaretter)https://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/import-og-medbringing-av-elektroniske-sigaretter-e-sigaretterElektroniske sigaretter (e-sigaretter)Det vil komme et nytt regelverk for e-sigaretter, trolig i 2023, som følge av ny tobakkslovgivning. Frem til nye regler trer i kraft vil man kunne importere e-sigaretter med nikotin som røykeavvenning til personlig medisinsk bruk. 617Nytt regelverk innføres trolig i 2023.

Oppdatert: 22.09.2023

Publisert: 31.05.2016

​Fant du det du lette etter?