Hovedmeny

 

 

Driftssituasjonen ved Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/nyheter/driftssituasjonen-ved-legemiddelverketDriftssituasjonen ved Legemiddelverket12.03.2020 23:00:0022.03.2020 23:00:00
Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccines as of 2 March 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-suspected-adverse-reactions-to-coronavirus-vaccines-as-of-2-march-2021Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccines as of 2 March 202103.03.2021 23:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 2. mars 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-etter-koronavaksine-per-2-mars-2021Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 2. mars 202103.03.2021 23:00:00
Godkjenningsprosessen for Sputnik V har startet i Europahttps://legemiddelverket.no/nyheter/godkjenningsprosessen-for-en-syvende-koronavaksine-har-startet-i-europaGodkjenningsprosessen for Sputnik V har startet i Europa03.03.2021 23:00:00
Frist for innmelding av klinisk utprøving av medisinsk utstyr under dagens regelverkhttps://legemiddelverket.no/nyheter/frist-for-innmelding-av-klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr-under-dagens-regelverkFrist for innmelding av klinisk utprøving av medisinsk utstyr under dagens regelverk02.03.2021 23:00:00
Expert group to assess deaths reported following coronavirus vaccinationhttps://legemiddelverket.no/nyheter/expert-group-to-assess-deaths-reported-following-coronavirus-vaccinationExpert group to assess deaths reported following coronavirus vaccination01.03.2021 23:00:00
Ekspertgruppe skal vurdere dødsfall meldt etter koronavaksinasjonhttps://legemiddelverket.no/nyheter/ekspertgruppe-skal-vurderedodsfall-meldtetterkoronavaksinasjonEkspertgruppe skal vurdere dødsfall meldt etter koronavaksinasjon01.03.2021 23:00:00
Forenkling av refusjonsinformasjon for inhalasjonspreparater på blåresepthttps://legemiddelverket.no/nyheter/forenkling-av-refusjonsinformasjon-for-inhalasjonspreparater-pa-blareseptForenkling av refusjonsinformasjon for inhalasjonspreparater på blåresept28.02.2021 23:00:0028.02.2021 23:00:00