Nytt om veterinære legemidler nr. 3, 21. aprilhttps://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-veterinere-legemidler-nr-3-21-aprilNytt om veterinære legemidler nr. 3, 21. april24.04.2017 22:00:00
Mangel på Piperacillin/Tazobactam fra Stragenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-piperacillintazobactam-fra-stragenMangel på Piperacillin/Tazobactam fra Stragen23.04.2017 22:00:00
Kobimetinib (▼Cotellic) 20 mg tabletter– fare for alvorlige blødninger, rabdomyolyse og forhøyet kreatinfosfokinasehttps://legemiddelverket.no/nyheter/kobimetinib-cotellic-20-mg-tabletter-fare-for-alvorlige-blodninger-rabdomyolyse-og-forhoyet-kreatinfosfokinaseKobimetinib (▼Cotellic) 20 mg tabletter– fare for alvorlige blødninger, rabdomyolyse og forhøyet kreatinfosfokinase20.04.2017 22:00:00
Informasjonsmøte for industrien 30. maihttps://legemiddelverket.no/nyheter/informasjonsmote-for-industrien-30-maiInformasjonsmøte for industrien 30. mai19.04.2017 22:00:00
Nytt om legemidler nr. 7-8, 19. aprilhttps://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-7-8-19-aprilNytt om legemidler nr. 7-8, 19. april18.04.2017 22:00:00
Sunset Clause – forhåndsvarsler er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/sunset-clause-forhandsvarsler-er-publisertSunset Clause – forhåndsvarsler er publisert18.04.2017 22:00:00