Generisk fentanylgruppe er oppført på narkotikalistenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/generisk-fentanylgruppe-er-oppfort-pa-narkotikalistenGenerisk fentanylgruppe er oppført på narkotikalisten19.11.2017 23:00:00
Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptordningen fra 1. januar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/endringer-i-legemiddelforskriften-og-blareseptordningen-fra-1-januar-2018Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptordningen fra 1. januar 201816.11.2017 23:00:00
Nytt om veterinære legemidler, nr. 8 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-veterinere-legemidler-nr-8-2017Nytt om veterinære legemidler, nr. 8 201716.11.2017 23:00:00
Presentasjoner fra informasjonsmøte for industrien 15. november https://legemiddelverket.no/nyheter/informasjonsmote-for-industrien-15-november-Presentasjoner fra informasjonsmøte for industrien 15. november 03.10.2017 22:00:0016.11.2017 23:00:00
Prioderm avregistreres 1. januar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/prioderm-midlertidig-utgattPrioderm avregistreres 1. januar 201801.10.2017 22:00:0016.11.2017 23:00:00
Mangel på Estalis og Sequidothttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-estalis-og-sequidotMangel på Estalis og Sequidot13.11.2017 23:00:00