Hovedmeny

 

 

Tilbaketrekking av Ketamine Le Vet 100 mg/ml injeksjonsløsninghttps://legemiddelverket.no/nyheter/tilbaketrekking-av-ketamine-le-vet-100-mgml-injeksjonslosningTilbaketrekking av Ketamine Le Vet 100 mg/ml injeksjonsløsning24.03.2019 23:00:0025.03.2019 23:00:00
Byttelisten per 1. april 2019https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-april-2019Byttelisten per 1. april 201924.03.2019 23:00:00
Kjære helsepersonell-brev og opplæringsmateriell kan nå sendes til apotek på e-posthttps://legemiddelverket.no/nyheter/kjere-helsepersonell-brev-og-oppleringsmateriell-kan-na-sendes-til-apotek-pa-e-postKjære helsepersonell-brev og opplæringsmateriell kan nå sendes til apotek på e-post24.03.2019 23:00:00
Mangel på Ventoline inhalasjonsvæskehttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-ventoline-inhalasjonsveskeMangel på Ventoline inhalasjonsvæske05.07.2018 22:00:0024.03.2019 23:00:00
Mangel på Sinalfa 5 mg tabletterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-sinalfa-5-mg-tabletterMangel på Sinalfa 5 mg tabletter10.04.2018 22:00:0024.03.2019 23:00:00
Mangel på Sobril tabletterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-sobril-tabletterMangel på Sobril tabletter26.11.2018 23:00:0021.03.2019 23:00:00