Hovedmeny

 

 

Endret rutine for publisering av nyheter om legemiddelmangelhttps://legemiddelverket.no/nyheter/endret-rutine-for-publisering-av-nyheter-om-legemiddelmangelEndret rutine for publisering av nyheter om legemiddelmangel06.07.2020 22:00:00
Driftssituasjonen ved Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/nyheter/driftssituasjonen-ved-legemiddelverketDriftssituasjonen ved Legemiddelverket12.03.2020 23:00:0022.03.2020 23:00:00
Mangel på Minirin 10 mikrogram/dose og Octostim 150 mikrogram/dose nesesprayhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-minirin-10-mikrogramdose-og-octostim-150-mikrogramdose-nesesprayMangel på Minirin 10 mikrogram/dose og Octostim 150 mikrogram/dose nesespray13.07.2020 22:00:00
Mangel på Vetocinhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-vetocinMangel på Vetocin13.07.2020 22:00:00
Høring – oppføring av ni nye stoffer på listen over narkotikaprekursorerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-oppforing-av-ni-nye-stoffer-pa-listen-over-narkotikaprekursorerHøring – oppføring av ni nye stoffer på listen over narkotikaprekursorer12.07.2020 22:00:00
Blue box-krav i pakningsvedlegget fjerneshttps://legemiddelverket.no/nyheter/blue-box-krav-i-pakningsvedlegget-fjernesBlue box-krav i pakningsvedlegget fjernes13.02.2020 23:00:0009.07.2020 22:00:00
Mangel på Ritalin kapsler – vær oppmerksom på riktig dosering ved bytte til Ritalin tabletterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-ritalin-kapsler-ver-oppmerksom-pa-riktig-dosering-ved-bytte-til-ritalin-tabletterMangel på Ritalin kapsler – vær oppmerksom på riktig dosering ved bytte til Ritalin tabletter06.07.2020 22:00:00
Paracetamol – behov for oppdatering av produktinformasjonhttps://legemiddelverket.no/nyheter/paracetamol-behov-for-oppdatering-av-produktinformasjonParacetamol – behov for oppdatering av produktinformasjon02.07.2020 22:00:00