Medisinsk utstyr overføres til Statens legemiddelverk 1. januarhttps://legemiddelverket.no/nyheter/medisinsk-utstyr-overfores-til-statens-legemiddelverkMedisinsk utstyr overføres til Statens legemiddelverk 1. januar04.12.2017 23:00:0012.12.2017 23:00:00
Oppdatert liste over legemidler som kan selges utenom apotek (LUA-listen) fra 1. februar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/oppdatert-liste-over-legemidler-som-kan-selges-utenom-apotek-lua-listen-fra-1-februar-2018Oppdatert liste over legemidler som kan selges utenom apotek (LUA-listen) fra 1. februar 201813.12.2017 23:00:00
Xofigo skal ikke gis sammen med abirateronacetat og prednisolon/prednisonhttps://legemiddelverket.no/nyheter/xofigo-skal-ikke-gis-sammen-med-abirateronacetat-og-prednisolonprednisonXofigo skal ikke gis sammen med abirateronacetat og prednisolon/prednison13.12.2017 23:00:00
Presiserer rutiner for innhenting av tilleggsopplysninger for bivirkningsmeldingerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/presiserer-rutiner-for-innhenting-av-tilleggsopplysninger-for-bivirkningsmeldingerPresiserer rutiner for innhenting av tilleggsopplysninger for bivirkningsmeldinger06.12.2017 23:00:0013.12.2017 23:00:00
Mangel på Levaxinhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-levaxinMangel på Levaxin04.12.2017 23:00:0013.12.2017 23:00:00
Hvordan sikre tilgang til legemidler for særskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstandhttps://legemiddelverket.no/nyheter/hvordan-sikre-tilgang-til-legemidler-for-serskilt-sma-pasientgrupper-med-svert-alvorlig-tilstandHvordan sikre tilgang til legemidler for særskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstand12.12.2017 23:00:00