Medisinsk utstyr overføres til Statens legemiddelverk 2. januarhttps://legemiddelverket.no/nyheter/medisinsk-utstyr-overfores-til-statens-legemiddelverkMedisinsk utstyr overføres til Statens legemiddelverk 2. januar04.12.2017 23:00:0011.12.2017 23:00:00
Nytt om legemidler nr. 23-24 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-23-24-2017Nytt om legemidler nr. 23-24 201711.12.2017 23:00:00
Procedure for notifying emerging safety issues - clarificationhttps://legemiddelverket.no/nyheter/procedure-for-notifying-emerging-safety-issues-clarificationProcedure for notifying emerging safety issues - clarification10.12.2017 23:00:00
Avklaring av rutiner for varsling av Emerging safety issueshttps://legemiddelverket.no/nyheter/avklaring-av-rutiner-for-varsling-av-emerging-safety-issuesAvklaring av rutiner for varsling av Emerging safety issues10.12.2017 23:00:00
Mangel på Furadantinhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-furadantinMangel på Furadantin04.12.2017 23:00:0007.12.2017 23:00:00
Presiserer rutiner for innhenting av tilleggsopplysninger for bivirkningsmeldingerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/presiserer-rutiner-for-innhenting-av-tilleggsopplysninger-for-bivirkningsmeldingerPresiserer rutiner for innhenting av tilleggsopplysninger for bivirkningsmeldinger06.12.2017 23:00:00