Nytt om legemidler nr. 19, 17. oktober 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-19-17-oktober-2017Nytt om legemidler nr. 19, 17. oktober 201716.10.2017 22:00:00
Høring om retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for metodevurderingerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-om-retningslinjer-for-dokumentasjonsgrunnlag-for-metodevurderingerHøring om retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for metodevurderinger21.06.2017 22:00:0015.10.2017 22:00:00
Hurtig metodevurdering av Spinraza (nusinersen)https://legemiddelverket.no/nyheter/hurtig-metodevurdering-av-spinraza-nusinersenHurtig metodevurdering av Spinraza (nusinersen)10.10.2017 22:00:00
Mangel på kapsler med dipyridamol/acetylsalisylsyre https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-diprasorinMangel på kapsler med dipyridamol/acetylsalisylsyre 24.09.2017 22:00:0010.10.2017 22:00:00
Mangel på Diovan miksturhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-diovan-miksturMangel på Diovan mikstur05.10.2017 22:00:00
Nytt om veterinære legemidler, nr. 7 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-veterinere-legemidler-nr-7-2017Nytt om veterinære legemidler, nr. 7 201705.10.2017 22:00:00