Medisinsk utstyr overføres til Statens legemiddelverk 1. januarhttps://legemiddelverket.no/nyheter/medisinsk-utstyr-overfores-til-statens-legemiddelverkMedisinsk utstyr overføres til Statens legemiddelverk 1. januar04.12.2017 23:00:0012.12.2017 23:00:00
Mangel på Vancomycin Xellia kapslerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-vancomycin-xellia-kapslerMangel på Vancomycin Xellia kapsler15.01.2018 23:00:00
Mangel på testosterongelhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-testosterongelMangel på testosterongel11.01.2018 23:00:00
Presentasjonen fra informasjonsmøte om sikkerhetsanordninger 5. desember er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/presentasjonen-fra-informasjonsmote-om-sikkerhetsanordninger-5-desember-er-publisertPresentasjonen fra informasjonsmøte om sikkerhetsanordninger 5. desember er publisert11.01.2018 23:00:00
Mangel på Levaxinhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-levaxinMangel på Levaxin04.12.2017 23:00:0011.01.2018 23:00:00
Meldte bivirkninger av HPV-vaksine – oppdaterte tall per 31. oktober 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-av-hpv-vaksine-oppdaterte-tall-per-31-oktober-2017Meldte bivirkninger av HPV-vaksine – oppdaterte tall per 31. oktober 201709.01.2018 23:00:00