Hovedmeny

 

 

Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapslerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-detrusitol-sr-2-mg-og-detrusitol-sr-4-mg-depotkapslerMangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler01.02.2019 23:00:0019.01.2020 23:00:00
Mangel på Genotropinhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-genotropinMangel på Genotropin10.12.2019 23:00:0019.01.2020 23:00:00
Risiko for forflytning av Nexplanon implantat som kan føre til skader på nerver og blodårerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/risiko-for-forflytning-av-nexplanon-implantat-som-kan-fore-til-skader-pa-nerver-og-blodarerRisiko for forflytning av Nexplanon implantat som kan føre til skader på nerver og blodårer16.01.2020 23:00:00
Begrenset tilgang på BCG-Medac og OncoTicehttps://legemiddelverket.no/nyheter/begrenset-tilgang-pa-bcg-medac-og-oncoticeBegrenset tilgang på BCG-Medac og OncoTice14.01.2020 23:00:0016.01.2020 23:00:00
Catapresan 25 mikrog avregistrereshttps://legemiddelverket.no/nyheter/catapresan-25-mikrog-avregistreresCatapresan 25 mikrog avregistreres03.07.2019 22:00:0016.01.2020 23:00:00
Mangel på Betnovathttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-betnovatMangel på Betnovat02.12.2019 23:00:0015.01.2020 23:00:00