Hovedmeny

 

 

Begrensninger i bruk av alemtuzumab (Lemtrada) på grunn av mistanke om alvorlige bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/begrensninger-i-bruk-av-alemtuzumab-lemtrada-pa-grunn-av-mistanke-om-alvorlige-bivirkningerBegrensninger i bruk av alemtuzumab (Lemtrada) på grunn av mistanke om alvorlige bivirkninger23.04.2019 22:00:00
Byttelisten per 1. mai 2019https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-mai-2019Byttelisten per 1. mai 201922.04.2019 22:00:00
Mangel på Altermolhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-altermolMangel på Altermol22.04.2019 22:00:00
Mangel på Paralgin Forte (kodein/paracetamol)https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-paralgin-forte-kodeinparacetamolMangel på Paralgin Forte (kodein/paracetamol)26.02.2019 23:00:0022.04.2019 22:00:00
Mangel på Hiprex 1 g tabletter og Hiprex 1 g pulver i doseposerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-hiprex-1-g-tabletterMangel på Hiprex 1 g tabletter og Hiprex 1 g pulver i doseposer03.02.2019 23:00:0022.04.2019 22:00:00
Mangel på Questranhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-questranMangel på Questran24.10.2018 22:00:0022.04.2019 22:00:00