Kobimetinib (▼Cotellic) 20 mg tabletter– fare for alvorlige blødninger, rabdomyolyse og forhøyet kreatinfosfokinasehttps://legemiddelverket.no/nyheter/kobimetinib-cotellic-20-mg-tabletter-fare-for-alvorlige-blodninger-rabdomyolyse-og-forhoyet-kreatinfosfokinaseKobimetinib (▼Cotellic) 20 mg tabletter– fare for alvorlige blødninger, rabdomyolyse og forhøyet kreatinfosfokinase20.04.2017 22:00:00
Informasjonsmøte for industrien 30. maihttps://legemiddelverket.no/nyheter/informasjonsmote-for-industrien-30-maiInformasjonsmøte for industrien 30. mai19.04.2017 22:00:00
Nytt om legemidler nr. 7-8, 19. aprilhttps://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-7-8-19-aprilNytt om legemidler nr. 7-8, 19. april18.04.2017 22:00:00
Sunset Clause – forhåndsvarsler er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/sunset-clause-forhandsvarsler-er-publisertSunset Clause – forhåndsvarsler er publisert18.04.2017 22:00:00
Byttelisten per 1. mai 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-mai-2017Byttelisten per 1. mai 201717.04.2017 22:00:00
Nytt system for søknader og meldinger som gjelder apotekdrifthttps://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-system-for-soknader-og-meldinger-som-gjelder-apotekdriftNytt system for søknader og meldinger som gjelder apotekdrift26.01.2017 23:00:0006.04.2017 22:00:00