​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hum​​​a​​n​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Endringsforordning​​en

Søknadsskjema og veiledning til utfylling av søknadsskjema​

Viktige dokumenter i arbeidet med​​ endringssøknader

Nasjonale klassifi​seringer (gjelder ikke sentral prosedyre)

Forventet responstid for godkjenning

Tabellene i dokumentet under gir en oversikt over tidslinjer og formater for forventet responstid for godkjenning av endringssøknader fra Legemiddelverket.​​

Utfyllende​​​ ​​informasjon om de ulike prosedyrene

Sentral prosedyre​​​​​ (CP)

Legemiddelverket følger de samme reglene for implementering som EMA.​

Statens legemiddelverk henviser til EMA for norsk produktinformasjon. Legemiddelverket vil implementere endringer fortløpende i våre databaser. Det er ikke behov for å sende inn sist godkjente versjon​​ av norsk produktinformasjon i word-format. For enkelte endringer vil L​egemiddelverket etterspørre nødvendig informasjon for å kunne oppdatere databasene, for eksempel ved nye pakningsstørrelser.​

For utfyllende informasjon, se EMAs veiledning for de forskjellige endringstypene på EMAs hjemmeside:

Gjensidig anerkjennelsespro​​sedyre​​ (MRP)

For type II- endringer i MRP sender Statens legemiddelverk ut en e-post etter prosedyreslutt, med infor​​​masjon om innsending av norsk produktinformasjon. Det er viktig at nettopp denne e-posten blir besvart uten å endre emnefeltet for at svaret skal bli registrert på riktig sak. ​

Vi ønsker preparatomtale, pakningsvedlegg og merkingstekst innsendt som separate Word-filer med alle endringer markert med «spor-endringer». Vennligst bruk riktig versjon av QRD-templatet​, se informasjon om templater.

Legemiddelverket godkjenner norsk merkingstekst ved endringer i common merkingstekst. Ved endringer i design og/eller layout skal mock-ups sendes inn. Legemiddelverket kan be om å få tilsendt oppdaterte mock-ups når det er nødvendig. 

Nasjonal prosedyre​​​ (NP)​


Veterin​​ær

EU-forordning 2019/6 gjelder for legemidler til dyr og for samtlige prosedyretyper.

​Viktige dokumenter i arbeidet med endringssøkna​​der

  • Produktinformasjon - templater og veiledninger

​Nasjonale klassifiseringer​​​

Utfyllende​​​​ informasjon om de ulike prosedyrene​

Sentral prosedyre​​​​​​ (CP)

Statens legemiddelverk følger de samme reglene for godkjenning og implementering av endringer som EMA.

Legemiddelverket henviser til den nye EU-databasen Union Product Database (UPD) for norsk produktinformasjon. Legemiddelverket implementerer endringer fortløpende i våre databaser. Det er ikke behov for å sende inn sist godkjente versjon av norsk produktinformasjon i word-format. For enkelte endringer vil Legemiddelverket etterspørre nødvendig informasjon for å kunne oppdatere databasene, for eksempel ved nye pakningsstørrelser.

For utfyllende informasjon se EMAs hjemmeside.

Gjensidig anerkjennelsespro​sedyre​​ (MRP)​​

For VRA-endringer i MRP sender Statens legemiddelverk ut en e-post etter prosedyreslutt, med infor masjon om innsending av norsk produktinformasjon.

Legemiddelverket godkjenner norsk merkingstekst ved endringer i common merkingstekst. Ved endringer i design og/eller layout skal mock-ups sendes inn. Legemiddelverket kan be om å få tilsendt oppdaterte mock-ups når det er nødvendig.

Vi ønsker preparatomtale, pakningsvedlegg og merkingstekst innsendt som separate Word-filer med alle endringer markert med «spor-endringer». Vennligst bruk riktig versjon av QRD templatene, for mer informasjon se her.

Nasjonal prosedyre ​​(NP)

​​​​​Parallellimport (h​​uman og veterinær)
​Fant du det du lette etter?