​​​​​​​​​​

 

 

Kvalitetssystem og kvalitetshåndbokhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/krav-og-veiledninger-for-grossistvirksomhet/kvalitetssystem-og-kvalitetshandbokKvalitetssystem og kvalitetshåndbok3433Krav til beskrivelse av ansvarsforhold, prosesser og oppgaver knyttet til grossisttillatelsen.
Krav til personale – FFAhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/krav-og-veiledninger-for-grossistvirksomhet/krav-til-personale-ffaKrav til personale – FFA​​​Grossister skal utpeke en person som har master i farmasi eller tilsvarende utdanning som ansvarlig for den farmasøytisk-faglige del av virksomheten, jf. grossistforskriften § 6.3935
Distribusjon, retur og destruksjonhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/krav-og-veiledninger-for-grossistvirksomhet/distribusjon-retur-og-destruksjonDistribusjon, retur og destruksjon3938Informasjon om krav til godkjenning av leverandører og kunder, produkt- og transaksjonsregister, retur fra apotek til salgbart lager hos grossist.
Lager og oppbevaring av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/krav-og-veiledninger-for-grossistvirksomhet/lager-og-oppbevaringLager og oppbevaring av legemidler3961
Transport av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/krav-og-veiledninger-for-grossistvirksomhet/retningslinjer-for-sikring-av-legemidler-under-transportTransport av legemidlerStatens legemiddelverk gir med dette retningslinjer for hvordan grossister skal sikre legemidler under transport mot tyveri og tilgang for uvedkommende i henhold til grossistforskriftens § 9.3434
Grossistvirksomhet med legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/krav-og-veiledninger-for-grossistvirksomhet/grossistvirksomhet-med-legemidler-til-dyrGrossistvirksomhet med legemidler til dyr3878Forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr trådte i kraft 28. februar 2022 og erstattet direktiv 2001/82/EC i EU/EØS. Forordningen er implementert i Norge i legemiddelloven § 2 b.
Retningslinjer for kontrolltelling av narkotikahttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/krav-og-veiledninger-for-grossistvirksomhet/retningslinjer-for-kontrolltelling-av-narkotika-herunder-legemidler-i-reseptgruppe-a-og-b-for-importorer-av-legemidler-til-ikke-medisinsk-bruk-tilvirkere-og-grossisterRetningslinjer for kontrolltelling av narkotikaLegemiddelverket gir retningslinjer for kontrolltelling av narkotika med bakgrunn i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler § 9.3131
Tilsyn med tilvirkere og grossistvirksomhethttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/krav-og-veiledninger-for-grossistvirksomhet/tilsyn-med-tilvirkere-og-grossistvirksomhetTilsyn med tilvirkere og grossistvirksomhetInformasjon om varsel, rapport og oppfølging av tilsyn.1769
Gavesendinger til utlandethttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/krav-og-veiledninger-for-grossistvirksomhet/gavesendingar-til-utlandetGavesendinger til utlandetStatens legemiddelverk gir eksportløyve for legemiddel og er opptatt av å sikre at gåvesendingar frå Norge skal vere etisk og fagleg forsvarlege.618Statens legemiddelverk gir eksporttillatelse for legemidler og er opptatt av å sikre at gavesendinger fra Norge skal være etisk og faglig forsvarlige.

​Fant du det du lette etter?