​​Klinisk utprøving av legemidler til mennesker er hovedsakelig regulert av felles europeisk regelverk Forordning (EU) Nr. 536/2014. Forordningen erstatter Direktiv (EU) Nr. 2001/20.

Veiledningsdokumenter til regelverkene er å finne i EudraLex Volume 10 - clinical trials guideline.

Volum 10 av "The rules governing medicinal products in the European Union" inneholder alle veiledningsdokumenter som gjelder kliniske studier i EU/EØS. Det er en overgangsordning på 3 år som gjelder til 30. januar 2025 der begge regelverkene gjelder. Begge regelverk er derfor tilgjengelig på Eudralex 10 så lenge overgangsperioden varer. For Se informasjon om overgangsperioden og søknad om overgang fra gammelt til nytt regelverk.

Relevante rege​lverk og veiledninger for klinisk utprøving av legemidler til mennesker

Lenke til annen n​​yttig informasjon

Publisert: 24.05.2023

​Fant du det du lette etter?