Covid-19 og medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/covid-19-og-medisinsk-utstyrCovid-19 og medisinsk utstyrStatens legemiddelverk er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr. Helsedirektoratet har beredskapsansvaret, inkludert ansvaret for forsyning av medisinsk utstyr til Norge.2473
Desinfeksjonsmidler - godkjenning, tilvirkning og importhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-desinfeksjonsmidlerDesinfeksjonsmidler - godkjenning, tilvirkning og importRegelverket for godkjenning, tilvirkning og import av desinfeksjonsmidler avhenger av klassifiseringen av produktet. 21Informasjon om regelverk for ulike typer desinfeksjonsmidler. Informasjon om godkjenning av desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie.
Beskyttelsesutstyr - krav til omsetning og markedsføringhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/krav-til-omsetning-og-markedsforing-av-medisinsk-beskyttelsesutstyrBeskyttelsesutstyr - krav til omsetning og markedsføringBeskyttelsesutstyr som for eksempel munnbind, ansiktsmasker og hansker kan være enten medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr, avhengig av bruksområde og produsentens påstander.2469Munnbind, ansiktsmasker, hansker og annet beskyttelsesutstyr kan være enten medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr og dermed reguleres av ulike regelverk.
Hurtigtester og selvtester – hva er forskjellen?https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/forskjellen-pa-hurtigtester-og-selvtesterHurtigtester og selvtester – hva er forskjellen?Hurtigtester beregnet på profesjonelle skal kun brukes av helsepersonell, mens selvtester også kan brukes av personer uten helsefaglig utdanning. En CE-merket selvtest skal være tydelig merket med opplysninger om at testen er beregnet på selvtesting. 2487
EUDAMED er forsinkethttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/eudamed-er-forsinketEUDAMED er forsinketEUDAMED er databasen for alt medisinsk utstyr på det europeiske markedet og en plattform for utveksling av informasjon. Første modul i databasen skulle etter planen lanseres i mars 2020.2377
Nye forordninger om medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/nye-forordninger-for-medisinsk-utstyrNye forordninger om medisinsk utstyrStatus for norsk gjennomføring, sammendrag av forordningene, regler om overgangsordninger og øvrig veiledning1574
Markedsføring av medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/markedsforing-av-medisinsk-utstyrMarkedsføring av medisinsk utstyrFremgangsmåte og ansvar ved CE-merking og markedsføring av medisinsk utstyr. 1568
Meldeplikten for medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/meld-korrigerende-tiltak-feil-og-uonsket-hendelse-med-medisinsk-utstyrMeldeplikten for medisinsk utstyrMelding av korrigerende tiltak, feil og uønskede hendelser med medisinsk utstyr. 1559
Klinisk utprøving og evaluering av medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-og-evaluering-av-medisinsk-utstyrKlinisk utprøving og evaluering av medisinsk utstyrVeiledning til melding om klinisk utprøving og evaluering av medisinsk utstyr. 1566
Kvalifisering og klassifisering av medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klassifisering-av-medisinsk-utstyrKvalifisering og klassifisering av medisinsk utstyrKvalifisering av ett produkt som medisinsk utstyr og risikoklassifisering avgjør hva som må til før utstyret kan markedsføres.1567Kvalifisering av ett produkt som medisinsk utstyr og risikoklassifisering avgjør hva som må til før utstyret kan markedsføres.
Egentilvirkning av IVD medisinsk utstyr internt i en helseinstitusjon («in-house»- unntaket)https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/egentilvirkning-av-ivd-medisinsk-utstyr-internt-i-en-helseinstitusjon-in-house-unntaketEgentilvirkning av IVD medisinsk utstyr internt i en helseinstitusjon («in-house»- unntaket)Helseinstitusjoner har mulighet til å produsere IVD medisinsk utstyr for intern bruk. Det er egne regler for slik egentilvirkning i forskrift om håndtering av medisinsk utstyr.2525
Ofte stilte spørsmål om Legemiddelverket og medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/ofte-stilte-sporsmal-om-legemiddelverket-og-medisinsk-utstyrOfte stilte spørsmål om Legemiddelverket og medisinsk utstyrLegemiddelverket får mange spørsmål om medisinsk utstyr og Legemiddelverkets rolle. Her har vi samlet svar på noen av disse spørsmålene.2497Legemiddelverket får mange spørsmål om medisinsk utstyr og Legemiddelverkets rolle. Her har vi samlet svar på noen av disse spørsmålene.
Ofte stilte spørsmål om det nye regelverket for medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/ofte-stilte-sporsmal-om-medisinsk-utstyrOfte stilte spørsmål om det nye regelverket for medisinsk utstyrLegemiddelverket mottar en rekke spørsmål om det nye regelverket for medisinsk utstyr. Vi har samlet svar på noen vanlige spørsmål om nasjonal implementering og overgangsordninger.1911
Registrering av medisinsk utstyr i utstyrsregisterethttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/registrering-av-medisinsk-utstyr-i-utstyrsregisteretRegistrering av medisinsk utstyr i utstyrsregisteretNorske produsenter og norske ansvarlige representanter (EC REP) plikter å registrere utstyret sitt i utstyrsregisteret. Registreringsplikten gjelder ikke for distributører. 1560
Free Sales Certificatehttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/free-sales-certificateFree Sales CertificateEksportsertifikater utstedes i forbindelse med eksport av norskprodusert medisinsk utstyr til land utenfor EU/EØS som krever det.1571
Teknisk kontrollorgan (Notified Body)https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/teknisk-kontrollorgan-notified-bodyTeknisk kontrollorgan (Notified Body)Tekniske kontrollorgan har som oppgave å utføre samsvarsvurderinger, det vil si vurdere om et produkt samsvarer med kravene i regelverket. 1572
Regelverkhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/lov-om-medisinsk-utstyrRegelverkHer finner du informasjon vedrørende regelverket for medisinsk utstyr1558
Medisinsk utstyr fra A-Åhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/medisinsk-utstyr-fra-a-aMedisinsk utstyr fra A-ÅOrdliste som gir kortfattede forklaringer og definisjoner innen medisinsk utstyr. 1573

​Fant du det du lette etter?