​​​​​​​​​Kriterier for når opptak på byttelisten sendes på høring:

  • Legemidlene ikke er undersøkt med en bioekvivalensstudie (med noen unntak)
  • Legemidlene har fått markedsføringstillatelse etter bibliografisk søknad (Legemiddelforskriftens § 3-12 –artikkel 10a –veletablert bruk)
  • Legemidlene har fått markedsføringstillatelse etter biotilsvarende søknad (artikkel 10(4))
  • Legemidlene er til lokal bruk (øye, øre, hud, slimhinner) hvor bioekvivalens ikke er relevant
  • Legemiddelverket ønsker innspill til vurdering av medisinsk likeverdighet og forhold rundt medisinbytte i apotek 

Høringer

​​​2023

Legemiddel​​
​Legemiddelform
​Høringsdokumenter

​Insulin aspart
​Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Høringsbrev
Vurdering av byttbarhet
Filgrastim
​Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

​Høringsbrev
Vurdering av byttbarhet

​​Trastuzumab
​Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Høringsbrev
Vurdering av byttbarhet​​​

​​​​​20​​22​​

Legemiddel​

Legemiddelform​​Høringsdokumenter
​Teriparatid
Injeksjonsvæske, oppløsning

Høringsbrev
Vurdering av byttbarhet (Livogiva)
Vurdering av byttbarhet (Movymia)
Høringsinnspill

Natriumklorid​Tabletter Høringsbrev

Vurdering av byttbarhet

​​Deksametason og kloramfenikol ​ØyedråperHøringsbrev

Vurdering av byttbarhet

Olopatadin​ØyedråperHøringsbrev

Vurdering av byttbarhet

​​Kalcipotriol og betametason​GelHøringsbrev

Vurdering av byttbarhet

​Etanercept​Injeksjonsvæske, oppløsningHøringsbrev

Vurdering av byttbarhet

​Tobramycin​Inhalasjonsvæske til nebulisatorHøringsbrev
Vurdering av byttbarhet
​​Insulin glargin​Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt pennHøringsbrev

Vurdering av byttbarhet

​​Enoksaparin​

Injeksjonsvæske, oppløsning
Høringsbrev (Inhixa)
Vurdering av byttbarhet
(Inhixa og Klexane)

Høringsbrev (Ghemaxan)
Vurdering av byttbarhet (Ghemaxan og Klexane)​​​​
​Pegfilgrastim​

Injeksjonsvæske, oppløsning
​​Høringsbrev

Vurdering av byttbarhet

Teriparatid
Injeksjonsvæske, oppløsning

Høringsbrev
Vurdering av byttbarhet

Budesonid​​
Depotkapsel og kapsel
med modifisert frisetting
Høringsbrev
Vurdering av byttbarhet 

2021

Legemiddel
Legemiddelform​​Høringsdokumenter
Melatonin
​Tabletter
Høringsbrev
Vurdering av byttbarhet
​Mesalazin
​Stikkpiller
Høringsbrev
Vurdering av byttbarhet
​Metotreksat
​Injeksjonsvæske
Høringsbrev
Vurdering av byttbarhet
​Diazepam
​Tabletter

Vurdering av byttbarhet


​Kalsipotriol/betametason​SalveHøringsbrev

Vurdering av byttbarhet

​Kalsiumkarbonat/kolekalsiferol​TyggetabletterHøringsbrev

Vurdering av byttbarhet

​Midazolam​MunnvannHøringsbrev

Vurdering av byttbarhet

​​Insulin glargin​Injeksjonsvæske, oppløsning Høringsbrev

Vurdering av byttbarhet

Høringsinnspill

Legemiddelverkets svar på høringsinnspill

​​Insulin lispro​Injeksjonsvæske, oppløsning ​​Høringsbrev

Vurdering av byttbarhet

Høringsinnspill

Legemiddelverkets svar på høringsinnspill

​​Follitropin alfa​Injeksjonsvæske, oppløsning​​Høringsbrev

Vurdering av byttbarhet

Høringsinnspill

Beslutning

​Teriparatid​Injeksjonsvæske, oppløsning Høringsbrev

Vurdering av byttbarhet

Høringsinnspill

Legemiddelverkets svar på høringsinnspill

​Levonorgestrel​​Intrauterint innlegg

Høringsbrev

Vurdering av byttbarhet

​Lanreotid​Injeksjonsvæske, oppløsning

Høringsbrev

Vurdering av byttbarhet

2020

Legemiddel​Legemiddelform​Høringsdokumenter
Karbamid
Krem

Høringsbrev

Vurdering av byttbarhet

​Aciklovir
​Øyesalve
​Kloramfenikol
​Øyedråper
Høringsbrev
Vurdering av byttbarhet

2019

Legemiddel​Legemiddelform​Høringsdokumenter
KolekalsiferolTabletter

Høringsbrev

Vurdering av byttbarhet

2018

LegemiddelLegemiddelform​​Høringsdokumenter
​Takrolimus​Salve

Høringsbrev

Vurdering av byttbarhet

​NatriumfluoridTannpasta​

Høringsbrev

Vurdering av byttbarhet

salmeterol og flutikason

formoterol og budesonid

​​inhalasjonspulverHøringsbrev

2017

LegemiddelLegemiddelform​​Høringsdokumenter
Triamcinolon​Injeksjonsvæske

Vurdering av byttbarhet

2016

Legemiddel​​Legemiddelform​​Høringsdokumenter
​​Ganirelix​Injeksjonsvæske

Vurdering av byttbarhet

​Imatinib​tabletter

Vurdering av byttbarhet

Kloramfenikol
øyesalve​Høringsbrev
Paracetamol/kodein
tabletter

Vurdering av byttbarhet


​Fant du det du lette etter?