​​Fagfellevurdering ("peer-review") er knyttet til vurdering av et manuskript til en vitenskapelig artikkel. Et kongressabstrakt tilfredsstiller derfor ikke kravet til fagfellevurdering som legemiddelforskriften § 13-8 krever. Bruk av abstrakt/resyme som referanse i reklame kan brukes dersom den vitenskapelige artikkelen som abstraktet er basert på er fagfellevurdert.

Legemiddelforskriften § 13-8 annet ledd sier følgende om bruk av referanser i reklame:
Ytterligere dokumentasjon av legemidlets egenskaper og virkninger må skje ved henvisning til vitenskapelige arbeider som er tilgjengelig for mottakeren av reklamen f.eks. fagtidsskrifter, oppslagsbøker og publiserte kongressreferater. 

Tidsskrifter uten faglig kvalitetssikring (referee) aksepteres ikke som vitenskapelig kilde, heller ikke firmainterne forskningsrapporter. Informasjon fra vitenskapelige tidsskrifter skal være nøyaktig gjengitt og ikke være trukket lenger enn det originalforfatteren selv gjør. For enhver dokumentasjon som brukes i reklamesammenheng, skal det angis den dato da dokumentasjonen ble utarbeidet eller sist revidert.

Publisert: 07.03.2023

​Fant du det du lette etter?