Legemiddelverkets rolle innen veterinærmedisinhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemiddelverkets-rolle-innen-veterinermedisinLegemiddelverkets rolle innen veterinærmedisin​Legemiddelverket har ansvar for godkjenning av legemidler til dyr og overvåking av bivirkninger.2227Legemiddelverket godkjenner legemidler, Mattilsynet fører tilsyn med bruken.
Legemiddelmangel - veterinære legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/mangel-pa-legemidler-til-dyrLegemiddelmangel - veterinære legemidler​Antall tilfeller av legemiddelmangel er økende. En vanlig årsak er midlertidig leveringssvikt. Det er også et problem at godkjente veterinærpreparater ikke blir markedsført i Norge.1701Her finner du en oversikt over mangelsituasjoner på veterinære legemidler. Antall mangelsituasjoner er økende. For å holde aktuelle legemidler på markedet bør man bruke veterinære legemidler fremfor humane, gjerne også på godkjenningsfritak.
Nyheter om veterinære legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/nytt-om-veterinere-legemidler-vet-nylNyheter om veterinære legemidlerHer finner du en oversikt over nyhetssaker fra SLV. I tillegg finner du Legemiddelnytt (Vet-NYL), som er informasjon utarbeidet av Statens Legemiddelverk, Mattilsynet og Vetlis.979Her finner du informasjon og nyhetssaker utarbeidet av Statens Legemiddelverk, Mattilsynet og Vetlis.
Veterinære legemidler som forskriver må søke omhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/veterinere-legemidler-du-ma-soke-omVeterinære legemidler som forskriver må søke omInformasjon til veterinærer og fiskehelsebiologer om godkjenningsfritak og utleveringsliste, humanpreparater med utleveringsbestemmelser, rensubstans og autogene vaksiner.523Informasjon om godkjenningsfritak, humanpreparater med utleveringsbestemmelser, rensubstans og autogene vaksiner.
Bivirkningsmelding for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/bivirkningsmelding-for-legemidler-til-dyrBivirkningsmelding for legemidler til dyrMeldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.159Meldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.
Antibiotika - råd og retningslinjer for bruk hos dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/forsvarlig-bruk-av-antibiotika-hos-dyrAntibiotika - råd og retningslinjer for bruk hos dyrAntibiotika skal brukes forsvarlig. Legemiddelverket jobber aktivt for dette blant annet når vi godkjenner legemidler, arbeider med terapianbefalinger for antibiotikabruk og overvåker legemidler på markedet. 533Informasjon om terapianbefalinger, preparatomtale med mer.
Terapianbefalingerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/terapianbefalingerTerapianbefalingerFormålet med terapianbefalingene er å gi råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.529Råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.
Produksjonsdyr og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyrProduksjonsdyr og legemidlerRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket.530Bruk av antibiotika, gentamicin-preparater til hest, vaksinasjon som alternativ til kastrasjon av gris, legemidler og mattrygghet.
Fisk og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/fiskFisk og legemidlerRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket.646Godkjente legemidler, autogene vaksiner med mer. Fish medicine - information in English.
Kjæledyr og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/kjeledyrKjæledyr og legemidlerRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket om legemidler til kjæledyr.647Informasjon om legemidler til kjæledyr, bl.a innførsel og salg av legemidler, terapianbefalinger, og bruk av antibiotika til kjæledyr. Informasjon om rabiesvaksine til hund, midler mot innvollsorm, bruk av Fentanyl depotplaster og Pexion finnes også her.
Medisinsk utstyr til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/medisinsk-utstyr-til-dyrMedisinsk utstyr til dyr3299​I Norge er det ikke et spesifikt regelverk for veterinærmedisinsk utstyr. Et produkt som er definert som veterinærmedisinsk utstyr i land med regelverk for denne produktkategorien, vil i Norge være enten legemiddel eller handelsvare.
Nytt regelverk for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/nytt-regelverk-for-legemidler-til-dyrNytt regelverk for legemidler til dyrDen nye forordningen om legemidler til dyr kommer til anvendelse i hele EU/EØS. Dette medfører flere praktiske endringer både for myndighetene og for legemiddelindustrien, for eksempel nye IT-systemer og endringer for markedsføringstillatelser.3313Her vil det fortløpende komme oppdatert informasjon om den nye forordningen om legemidler til dyr (EU-forordning 2019/6) som implementeres 28. januar 2022.
Klinisk utprøving av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/klinisk-utproving-av-legemidler-til-dyrKlinisk utprøving av legemidler til dyrDu som ønsker å gjøre en klinisk utprøvning må sende melding til Statens legemiddelverk. Du kan ikke sette i gang utprøvningen før du har fått svar fra Legemiddelverket. 655Du kan ikke sette i gang utprøvingen før du har fått svar på melding du sender til Legemiddelverket.
Blodtransfusjon, IRAP og PRP i veterinærmedisinenhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/blodtransfusjon-irap-og-prp-i-veterinermedisinenBlodtransfusjon, IRAP og PRP i veterinærmedisinenDet finnes ikke noe eget regelverk for avanserte terapier i veterinærmedisinen, slik det gjør på humansiden. På denne siden finner du informasjon om forvaltningspraksis for de ovennevnte produktene. 2490Her finner du informasjon om hva som kreves for tilvirkning og bruk av blodtransfusjon, IRAP og PRP i veterinærmedisinen.
Godkjenning av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidlerGodkjenning av legemidlerMaler og skjemaer for MT-søknad, endring og fornyelse. Informasjon om registreringsgebyr.15
Innførsel og salg av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/innforsel-og-salg-av-legemidler-til-dyrInnførsel og salg av legemidler til dyrInnførsel og salg krever særskilt tillatelse og kan ikke utføres av veterinærer eller privatpersoner.643Krever særskilt tillatelse og kan ikke utføres av veterinærer eller privatpersoner.

​Fant du det du lette etter?