​​​​

 

 

Legemiddelverkets rolle innen veterinærmedisinhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemiddelverkets-rolle-innen-veterinermedisinLegemiddelverkets rolle innen veterinærmedisin​Legemiddelverket har ansvar for godkjenning av legemidler til dyr og overvåking av bivirkninger.2227Legemiddelverket godkjenner legemidler, Mattilsynet fører tilsyn med bruken.
Legemiddelmangel - veterinære legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/mangel-pa-legemidler-til-dyrLegemiddelmangel - veterinære legemidlerHer finner du en oversikt over mangelsituasjoner på veterinære legemidler. Antall mangelsituasjoner er økende. Bruk veterinære legemidler fremfor humane. Dette gjelder også legemidler på godkjenningsfritak. 1701Nyhetssaker med råd til forskrivere, apotek/grossister og dyreeiere i aktuelle mangelsaker.
Nyheter om veterinære legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/nytt-om-veterinere-legemidler-vet-nylNyheter om veterinære legemidlerHer finner du en oversikt over nyhetssaker fra SLV. I tillegg finner du Legemiddelnytt (Vet-NYL), som er informasjon utarbeidet av Statens Legemiddelverk, Mattilsynet og Vetlis.979Her finner du informasjon og nyhetssaker utarbeidet av Statens Legemiddelverk, Mattilsynet og Vetlis.
Nytt regelverk for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/nytt-regelverk-for-legemidler-til-dyrNytt regelverk for legemidler til dyrDen nye forordningen om legemidler til dyr gjelder i hele EU/EØS. Dette har medført flere praktiske endringer både for myndighetene og for legemiddelindustrien, for eksempel nye IT-systemer og endringer for markedsføringstillatelser.3313Her vil det fortløpende komme oppdatert informasjon om det nye regelverket for legemidler til dyr.
Veterinære legemidler som forskriver må søke omhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/veterinere-legemidler-du-ma-soke-omVeterinære legemidler som forskriver må søke omInformasjon til veterinærer og fiskehelsebiologer om godkjenningsfritak og utleveringsliste, humanpreparater med utleveringsbestemmelser, rensubstans og autogene vaksiner.523Informasjon om godkjenningsfritak, humanpreparater med utleveringsbestemmelser, rensubstans og autogene vaksiner.
Bivirkningsmelding for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/bivirkningsmelding-for-legemidler-til-dyrBivirkningsmelding for legemidler til dyrMeldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.159Meldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.
Antibiotika - råd og retningslinjer for bruk hos dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/forsvarlig-bruk-av-antibiotika-hos-dyrAntibiotika - råd og retningslinjer for bruk hos dyrAntibiotika skal brukes forsvarlig. Legemiddelverket jobber aktivt for dette blant annet når vi godkjenner legemidler, arbeider med terapianbefalinger for antibiotikabruk og overvåker legemidler på markedet. 533Informasjon om terapianbefalinger, preparatomtale med mer.
Terapianbefalingerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/terapianbefalingerTerapianbefalingerFormålet med terapianbefalingene er å gi råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.529Råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.
Fisk og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/fiskFisk og legemidlerRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket.646Godkjente legemidler, autogene vaksiner med mer. Fish medicine - information in English.
Produksjonsdyr og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyrProduksjonsdyr og legemidlerRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket.530Bruk av antibiotika, gentamicin-preparater til hest, vaksinasjon som alternativ til kastrasjon av gris, legemidler og mattrygghet.
Kjæledyr og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/kjeledyrKjæledyr og legemidlerRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket om legemidler til kjæledyr.647Informasjon om innførsel og salg av legemidler, terapianbefalinger, og bruk av antibiotika, rabiesvaksine og andre legemidler.
Medisinsk utstyr til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/medisinsk-utstyr-til-dyrMedisinsk utstyr til dyr​I Norge er det ikke et spesifikt regelverk for veterinærmedisinsk utstyr. Et produkt som er definert som veterinærmedisinsk utstyr i land med regelverk for denne produktkategorien, vil i Norge være enten legemiddel eller handelsvare.3299Informasjon om hva som regnes som medisinsk utstyr, legemiddel og handelsvare.
Klinisk utprøving av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/klinisk-utproving-av-legemidler-til-dyrKlinisk utprøving av legemidler til dyrDe som ønsker å gjøre en klinisk utprøving må sende søknad til Statens legemiddelverk. Klinisk utprøving kan ikke settes i gang uten tillatelse fra Legemiddelverket. 655Du kan ikke sette i gang klinisk utprøving før du har fått svar på søknad du sender til Legemiddelverket.
Godkjenning av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidlerGodkjenning av legemidlerMaler og skjemaer for MT-søknad, endring og fornyelse. Informasjon om registreringsgebyr.15
Blod og blodkomponenter, blodtransfusjon, IRAP og PRP i veterinærmedisinenhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/blodtransfusjon-irap-og-prp-i-veterinermedisinenBlod og blodkomponenter, blodtransfusjon, IRAP og PRP i veterinærmedisinenDet finnes ikke noe eget regelverk for avanserte terapier i veterinærmedisinen, slik det gjør på humansiden. På denne siden finner du informasjon om forvaltningspraksis for de ovennevnte produktene. 2490Informasjon om hva som kreves for import av blod og blodkomponenter og tilvirkning og bruk av blodtransfusjon, IRAP og PRP.
Innførsel og salg av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/innforsel-og-salg-av-legemidler-til-dyrInnførsel og salg av legemidler til dyrInnførsel og salg krever særskilt tillatelse og kan ikke utføres av veterinærer eller privatpersoner.643Krever særskilt tillatelse og kan ikke utføres av veterinærer eller privatpersoner.

​Fant du det du lette etter?