Antibiotika - råd og retningslinjer for bruk hos dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/forsvarlig-bruk-av-antibiotika-hos-dyrAntibiotika - råd og retningslinjer for bruk hos dyrAntibiotika skal brukes forsvarlig. Legemiddelverket jobber aktivt for dette blant annet når vi godkjenner legemidler, arbeider med terapianbefalinger for antibiotikabruk og overvåker legemidler på markedet. 533Informasjon om terapianbefalinger, preparatomtale med mer.
Bivirkningsmelding for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/bivirkningsmelding-for-legemidler-til-dyrBivirkningsmelding for legemidler til dyrMeldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.159Meldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.
Legemidler du må søke omhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemidler-du-ma-soke-omLegemidler du må søke omInformasjon til veterinærer og fiskehelsebiologer om godkjenningsfritak og utleveringsliste, humanpreparater med utleveringsbestemmelser, rensubstans og autogene vaksiner.523Informasjon om godkjenningsfritak og utleveringsliste, humanpreparater med utleveringsbestemmelser, rensubstans og autogene vaksiner.
Fisk og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/fiskFisk og legemidlerRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket.646Godkjente legemidler, bruk av formalin med mer.
Godkjenning av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidlerGodkjenning av legemidlerMaler og skjemaer for MT-søknad, endring og fornyelse. Informasjon om registreringsgebyr.15
Innførsel og salg av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/innforsel-og-salg-av-legemidler-til-dyrInnførsel og salg av legemidler til dyrInnførsel og salg krever særskilt tillatelse og kan ikke utføres av veterinærer eller privatpersoner.643Krever særskilt tillatelse og kan ikke utføres av veterinærer eller privatpersoner.
Kjæledyr og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/kjeledyrKjæledyr og legemidlerRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket.647Informasjon om rabiesvaksine, midler mot innvollsorm, fentanyl depotplaster og Pexion.
Klassifisering av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/klassifisering-av-legemidler-til-dyrKlassifisering av legemidler til dyrProdukter som tilsynelatende er i tilskudds-/fôrområdet, kan likevel klassifiseres som legemidler. Slike produkter kan anses som legemidler fordi de inneholder virkestoffer definert som legemiddel og/eller fordi de presenteres med medisinske påstander.656Informasjon om hvordan klassifisering skjer og eksempler på legemiddelstoffer og medisinske påstander.
Klinisk utprøving av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/klinisk-utproving-av-legemidler-til-dyrKlinisk utprøving av legemidler til dyrDu som ønsker å gjøre en klinisk utprøvning må sende melding til Statens legemiddelverk. Du kan ikke sette i gang utprøvningen før du har fått svar fra Legemiddelverket. 655Du kan ikke sette i gang utprøvingen før du har fått svar på melding du sender til Legemiddelverket.
Legemiddelmangel - veterinære legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemiddelmangel-veterinere-legemidlerLegemiddelmangel - veterinære legemidler​Antall tilfeller av legemiddelmangel er økende. En valig årsak er midlertidig leveringssvikt. Det er også et problem at godkjente veterinærpreparater ikke blir markedsført i Norge.1701Antall mangelsituasjoner er økende. For å holde aktuelle legemidler på markedet bør man bruke veterinære legemidler fremfor humane, gjerne også på godkjenningsfritak.
Nytt om veterinære legemidler (Vet-NYL)https://legemiddelverket.no/veterinermedisin/nytt-om-veterinere-legemidler-vet-nylNytt om veterinære legemidler (Vet-NYL)Her finner du Legemiddelnytt (Vet-NYL), som er informasjon utarbeidet av Statens Legemiddelverk, Mattilsynet og Vetlis. Legemiddelnytt publiseres i hvert nummer av Norsk veterinærtidsskrift. I tillegg finner du her en oversikt over nyhetssaker fra SLV.979Informasjon utarbeidet av Statens Legemiddelverk, Mattilsynet og Vetlis.
Produksjonsdyr og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyrProduksjonsdyr og legemidlerRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket.530Bruk av antibiotika, gentamicin-preparater til hest, vaksinasjon som alternativ til kastrasjon av gris, legemidler og mattrygghet.
Terapianbefalingerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/terapianbefalingerTerapianbefalingerFormålet med terapianbefalingene er å gi råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.529Råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.

​Fant du det du lette etter?