Legemidler du må søke omhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemidler-du-ma-soke-omLegemidler du må søke omHer finner du informasjon til veterinærer og fiskehelsebiologer om spesielt godkjenningsfritak, humanpreparater med utleveringsbestemmelser, rensubstans og autogene vaksiner.523Informasjon om godkjenningsfritak, humanpreparater med utleveringsbestemmelser, rensubstans og autogene vaksiner
Bivirkningsmelding for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/bivirkningsmelding-for-legemidler-til-dyrBivirkningsmelding for legemidler til dyrMeldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.159Meldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.
Terapianbefalingerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/terapianbefalingerTerapianbefalingerFormålet med terapianbefalingene er å gi råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.529Råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.
Produksjonsdyr og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyrProduksjonsdyr og legemidlerRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket.530Bruk av antibiotika, gentamicin-preparater til hest, vaksinasjon som alternativ til kastrasjon av gris, legemidler og mattrygghet.
Fisk og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/fiskFisk og legemidlerRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket.646Godkjente legemidler, bruk av formalin med mer.
Kjæledyr og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/kjeledyrKjæledyr og legemidlerRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket.647Informasjon om rabiesvaksine, midler mot innvollsorm, fentanyl depotplaster og Pexion.
Klinisk utprøving av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/klinisk-utproving-av-legemidler-til-dyrKlinisk utprøving av legemidler til dyrDu som ønsker å gjøre en klinisk utprøvning må sende melding til Statens legemiddelverk. Du kan ikke sette i gang utprøvningen før du har fått svar fra Legemiddelverket. 655
Endrede tilbakeholdelsestider https://legemiddelverket.no/veterinermedisin/endrede-tilbakeholdelsestider-Endrede tilbakeholdelsestider Legemiddelverket legger fortløpende inn endrede tilbakeholdelsestider for legemidler til dyr, med dato for implementering, i følgende tabell. 978Oversikt over endrede tilbakeholdelsestider med dato for implementering.
Godkjenning av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidlerGodkjenning av legemidlerProsedyrer, regelverk og skjemaer for MT-søknad, endring og fornyelse. Informasjon om registreringsgebyr.15
Innførsel og salg av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/innforsel-og-salg-av-legemidler-til-dyrInnførsel og salg av legemidler til dyrInnførsel og salg krever særskilt tillatelse og kan ikke utføres av veterinærer eller privatpersoner.643
Klassifisering av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/klassifisering-av-legemidler-til-dyrKlassifisering av legemidler til dyrProdukter som tilsynelatende er i tilskudds-/fôrområdet, kan likevel klassifiseres som legemidler. Slike produkter kan anses som legemidler fordi de inneholder virkestoffer definert som legemiddel og/eller fordi de presenteres med medisinske påstander.656Hvordan skjer klassifisering, og hva er eksempler på legemiddelstoffer og medisinske påstander?
Nytt om veterinære legemidler (Vet-NYL)https://legemiddelverket.no/veterinermedisin/nytt-om-veterinere-legemidler-vet-nylNytt om veterinære legemidler (Vet-NYL)Her finner du Legemiddelnytt (Vet-NYL), som er informasjon utarbeidet av Statens Legemiddelverk, Mattilsynet og Vetlis. Legemiddelnytt publiseres i hvert nummer av Norsk veterinærtidsskrift. I tillegg finner du her en oversikt over nyhetssaker fra SLV.979