​​​​​​​​​​​​

 

 

Legemiddelverkets rolle innen veterinærmedisinhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemiddelverkets-rolle-innen-veterinermedisinLegemiddelverkets rolle innen veterinærmedisin​Legemiddelverket har ansvar for godkjenning av legemidler til dyr og overvåking av bivirkninger.2227Legemiddelverket godkjenner legemidler, Mattilsynet fører tilsyn med bruken.
Legemiddelmangel - veterinære legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/mangel-pa-veterinere-legemidlerLegemiddelmangel - veterinære legemidlerHer finner du en oversikt over mangelsituasjoner på veterinære legemidler, samt informasjon om Legemiddelverkets rolle i mangelsituasjoner. Bruk veterinære legemidler fremfor humane, dette gjelder også legemidler på godkjenningsfritak. 1701Nyhetssaker med råd til forskrivere, apotek/grossister og dyreeiere i aktuelle mangelsaker.
Nytt om veterinære legemidler (Vet-NYL)https://legemiddelverket.no/veterinermedisin/nytt-om-veterinere-legemidler-vet-nylNytt om veterinære legemidler (Vet-NYL)Her finner du en oversikt over nyhetssaker fra SLV. I tillegg finner du veterinær-legemiddelnytt (Vet-NYL), som er informasjon utarbeidet av Statens Legemiddelverk, Mattilsynet og Vetlis.979Her finner du informasjon og nyhetssaker utarbeidet av Statens legemiddelverk, Mattilsynet og Vetlis.
Forskrivning av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/forskrivning-av-legemidler-til-dyrForskrivning av legemidler til dyr4038
Regelverk for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/regelverk-for-legemidler-til-dyrRegelverk for legemidler til dyrDen nye forordningen om legemidler til dyr gjelder i hele EU/EØS. Dette har medført flere praktiske endringer både for myndighetene og for legemiddelindustrien, for eksempel nye IT-systemer og endringer for markedsføringstillatelser.3313Her vil det fortløpende komme oppdatert informasjon om det nye regelverket for legemidler til dyr.
Klinisk utprøving av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/klinisk-utproving-av-legemidler-til-dyrKlinisk utprøving av legemidler til dyrDe som ønsker å gjøre en klinisk utprøving må sende søknad til Statens legemiddelverk. Klinisk utprøving kan ikke settes i gang uten tillatelse fra Legemiddelverket. 655Du kan ikke sette i gang klinisk utprøving før du har fått svar på søknad du sender til Legemiddelverket.
Bivirkningsmelding for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/bivirkningsmelding-for-legemidler-til-dyrBivirkningsmelding for legemidler til dyrMeldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.159Meldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.
Salg, import og innførsel av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/salg-import-og-innforsel-av-legemidler-til-dyrSalg, import og innførsel av legemidler til dyrInnførsel og salg krever særskilt tillatelse og kan ikke utføres av veterinærer eller privatpersoner.643Krever særskilt tillatelse og kan ikke utføres av veterinærer eller privatpersoner.
Terapianbefalingerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/terapianbefalingerTerapianbefalingerFormålet med terapianbefalingene er å gi råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.529Råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.
Legemidler til fiskhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/fiskLegemidler til fiskRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket om legemidler til fisk.646Godkjente legemidler, autogene vaksiner med mer. Fish medicine - information in English.

​Fant du det du lette etter?