​​​​​​​​​​​​​Legemiddelverket og Helsedirektoratet har fått delegert myndighet til forvaltning av forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.​m​​.​:

  • Kapittel 1 og 2 forvaltes i fellesskap 

  • Kapittel 3 til 7 forvaltes av Helsedirektoratet, og omhandler rekvirering av legemidler.

  • Kapittel 8 til 15 forvaltes av Statens legemiddelverk, og omhandler mottak av resept eller rekvisisjon, ekspedisjon, utlevering og dokumentasjon (utleveringsdelen).

Legemiddelverket og Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til forskriften. Denne er offentliggjort på Helsedirektoratets nettsider. Veilederen gir råd om hvordan forskriften skal forstås og anvendes i praksis. ​

Ved spørsmål til forskriften og veilederen som gjelder kapittel​​ 1 og 2 kan begge etater kontaktes.​​​

Ved spørsmål til forskriften og veilederen som gjelder kapittel 3-7 kan Helsedirektoratet kontaktes.​

Ved spørsmål til forskriften og veilederen som gjelder kapittel 8-15 kan Legemiddelverket kontaktes.

Publisert: 21.12.2022

​Fant du det du lette etter?