Klikk her for å gå til narkotikalisten

Narkotikalisten inneholder stoffer og planter som omfattes av FNs narkotikakonvensjoner. Legemiddelverket kan også føre opp andre stoffer og planter dersom de har lignende skadevirkninger som allerede oppførte stoffer.

Narkotikaforskriften har tre formål:

  • Fastsette hva som er narkotika
  • Sikre tilgang til nødvendige legemidler til medisinsk og vitenskapelig bruk
  • Forebygge spredning og misbruk og narkotika, herunder sikre forsvarlige kontrolltiltak

Oppdatering av narkotikalisten

Det er tre måter et stoff kan bli ført opp på narkotikalisten på; 
  • Ved at FN fører det opp i listene sine i FN-konvensjonene (som Norge har tiltrådt). Da kan Norge oppdatere sin narkotikaliste med stoffet uten å gjennomføre en høring.
  • Ved at det foreslås en nasjonal oppføring. Da sendes et forslag på høring og dersom det ikke fremgår noe i høringssvarene som gjør at forslaget må vurderes igjen, kan stoffet føres opp på narkotikalista.
  • Ved at et stoff er omfattet av en av de 11 generiske gruppene i narkotikalista. Da er det automatisk regulert som narkotika og kan føres opp ved navns nevnelse på narkotikalista uten høring.  

Utvalg av stoffer som vurderes for en nasjonal oppføring gjøres etter innspill fra blant andre politiet, Tolletaten og Folkehelseinstituttet. Endelig avgjørelse på om stoffene tas opp på narkotikalisten skjer etter ordinær høring og fører til en forskriftsendring.

Narkotikaforskriften fører opp grupper av stoffer på narkotikalisten. Nyutviklete narkotiske stoffer som tilhører stoffgruppene havner automatisk på listen over ulovlige stoffer. Det gjelder for eksempel syntetiske cannabinoider som omfattes av de aktuelle stoffgruppene. Muligheten til å føre opp stoffgrupper gjør at myndighetene i mye større grad kan være i forkant av utviklingen og på forhånd definere nyutviklede narkotiske stoffer som narkotika. Dette gir politi, Tolletaten og rettsapparatet et godt verktøy i arbeidet mot nye narkotiske stoffer.

Oppdatert: 08.05.2023

Publisert: 25.01.2023

​Fant du det du lette etter?