Godkjenningsfritak for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemidler-du-ma-soke-om/spesielt-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-dyrGodkjenningsfritak for legemidler til dyrSøknadsskjema, retningslinjer, saksbehandlingstid, utleveringsliste med mer.524
Godkjenningsfritak for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/godkjenningsfritak-for-legemidler-til-menneskerGodkjenningsfritak for legemidler til menneskerFor å bruke legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må forskrivere søke om godkjenningsfritak (også kalt registreringsfritak). I slike tilfeller tar forskriver på seg et særskilt ansvar for at bruken er forsvarlig.686Søknadsskjema og informasjon om innsending, saksbehandlingtid og krav til søknader.
Negativlistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/negativlistenNegativlistenListe over preparatgrupper og preparater som ikke kan utleveres før Statens legemiddelverk har vurdert søknad om godkjenningsfritak. 37
Positivlistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/positivlistenPositivlistenInneholder legemidler som egentlig hører til på negativlisten for godkjenningsfritak, men som likevel kan ekspederes direkte av apotek eller Folkehelseinstituttet. 38