NB! Inntil videre skal alle telefoner til godkjenningsfritak human og veterinær gå via sentralbordet (tlf: 22 89 77 00). Telefontiden er som vanlig fra kl. 10-11.

 

 

Godkjenningsfritak for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/veterinere-legemidler-du-ma-soke-om/spesielt-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-dyrGodkjenningsfritak for legemidler til dyrSøknadsskjema, retningslinjer, saksbehandlingstid, utleveringsliste med mer. Søknadsskjema for legemidler til dyr skal inntil videre sendes på e-post (PDF). 524
Godkjenningsfritak for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/godkjenningsfritak-for-legemidler-til-menneskerGodkjenningsfritak for legemidler til menneskerMange pasienter kan ha nytte av legemidler som ikke er markedsført i Norge. For å bruke slike legemidler må forskrivere søke om godkjenningsfritak (også kalt registreringsfritak). 686Søknadsskjema og informasjon om innsending, saksbehandlingtid og krav til søknader.
Negativlistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/negativlistenNegativlistenHer finner du en oversikt over preparatgrupper og preparater som ikke kan utleveres før Statens legemiddelverk har vurdert søknad om godkjenningsfritak.37Oversikt over preparatgrupper og preparater som ikke kan utleveres før Statens legemiddelverk har vurdert søknad om godkjenningsfritak.
Positivlistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/positivlistenPositivlistenPositivlisten inneholder legemidler som egentlig hører til på negativlisten for godkjenningsfritak, men som likevel kan ekspederes direkte av apotek eller Folkehelseinstituttet. 38

​Fant du det du lette etter?