Godkjenningsfritak for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/godkjenningsfritak-for-legemidler-til-menneskerGodkjenningsfritak for legemidler til menneskerFor legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må forskrivere søke om spesielt godkjenningsfritak (også kalt registreringsfritak). Dette kan skje etter søknad fra lege eller tannlege og på dennes personlige ansvar. 686Søknadsskjema og informasjon om innsending, saksbehandlingtid og krav til søknader.
Godkjenningsfritak for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemidler-du-ma-soke-om/spesielt-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-dyrGodkjenningsfritak for legemidler til dyrSøknadsskjema, retningslinjer, saksbehandlingstid, utleveringsliste med mer.524
Negativlistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/negativlistenNegativlistenNegativlisten er en oversikt over preparater/preparatgrupper som bare kan utleveres etter spesiell tillatelse fra Statens legemiddelverk. Skriftlig godkjennelse må søkes i det enkelte tilfelle. 37Oversikt over preparater/preparatgrupper som bare kan utleveres etter spesiell tillatelse fra Statens legemiddelverk.
Positivlistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/positivlisten-for-vaksiner-og-biologiske-legemidlerPositivlistenUtleveringsliste for vaksiner, immunglobuliner og sera til human bruk.38
Kontaktinformasjon - godkjenningsfritak for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/kontaktinformasjon-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-menneskerKontaktinformasjon - godkjenningsfritak for legemidler til menneskerApotek og forskrivere kan kontakte Legemiddelverket på telefon og e-post. Pasienter må kontakte apotek.689
Gode råd til apotek om elektronisk søknad om godkjenningsfritakhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/gode-rad-til-apotek-om-elektronisk-soknad-om-godkjenningsfritakGode råd til apotek om elektronisk søknad om godkjenningsfritakSavner ditt apotek svar på søknad om godkjenningsfritak?688
Godkjenningsfritak for medisinske gasserhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/godkjenningsfritak-for-medisinske-gasserGodkjenningsfritak for medisinske gasserSøknad sendes direkte til gassleverandøren, som videresender søknaden til Legemiddelverket for behandling.690
Antroposofiske legemidler - unntak fra kravet om markedsføringstillatelsehttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/antroposofiske-legemidler-unntak-fra-kravet-om-markedsforingstillatelseAntroposofiske legemidler - unntak fra kravet om markedsføringstillatelsehomøopatiske og antroposofiske legemidler med markedsføringstillatelse eller registrering i annet EØS-land kan fram til 12. januar 2017 forskrives på vanlig resept. Det skal ikke søkes om godkjenningsfritak. 687Det skal ikke søkes om godkjenningsfritak.