​​​​​​​​​Generelt skal reklame for legemidler være sann og gi nøktern og saklig informasjon om legemiddelet. Det er produktomtalen for legemiddelet som er rammen for hva det er lov å reklamere om, og hva som anses som fakta om legemiddelet

Reklamen skal ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av legemiddelets egenskaper og medisinske verdi. Reklamen må ikke føre til bruk av legemidler som ikke er medisinsk begrunnet.

Definisjon på reklame

Reklame er enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, kampanjer, holdningspåvirkning og andre tiltak som har til hensikt å fremme forskrivning, utlevering, salg eller bruk av legemidler til mennesker og dyr.

Dette gjelder for alle flater som for eksempel nettsider, brosjyrer og sosiale medier (Tik Tok, Instagram, Facebook osv.)​​

 

 

Generelt om reklameregelverkethttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/generelt-om-reklameregelverketGenerelt om reklameregelverket3969Hva er lov og ikke lov, helse- og sykdomsinformasjon, instruksjonsvideoer, søknad om vaksinekampanje, online reklamekurs.
Tilsyn og sanksjonsmuligheterhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/tilsyn-og-sanksjonsmuligheterTilsyn og sanksjonsmuligheter3965Rapporter fra tilsyn, tips om ulovlig reklame, sanksjonsmuligheter, vedtak om reklameforbud​​​​.
Informasjon for legemiddelfirmaerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/informasjon-for-legemiddelfirmaerInformasjon for legemiddelfirmaer3966H-resept, innsendelse av skriftlig reklame, p-piller, svart trekant, gratis legemiddelprøver.
Informasjon for apotekhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/informasjon-for-apotekInformasjon for apotek3967Vaksinasjon, reseptplikte legemidler i nettapotek.
Informasjon for klinikkerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/informasjon-for-klinikkerInformasjon for klinikker3968Kosmetiske inngrep med botulinumtoksin.
Nyheter om reklamehttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/nyheter-om-reklameNyheter om reklameNyheter fra Legemiddelverket vedrørende reklamebestemmelsene og reklametilsyn.1442

​Fant du det du lette etter?