​​​​​​Slik følger vi opp ulovlig reklame:​​

 1. Vi vurderer om reklamen er i tråd med loven.
 2. Avhengig av alvorlighetsgrad
  1. Påpeker vi at virksomheten/personen har plikt om å rette opp reklamen
  2. eller varsler et vedtak om ulovlig reklame og eventuelt tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr​
 3. Mottager har 14 dager på seg til å svare.  
 4. Vi vurderer om det skal fattes vedtak i saken, som kan innebære at det ilegges tvangsmulkt eller et overtredelsesgebyr. Mottager har tre ukers klagefrist. Helse- og omsorgsdepartementet behandler eventuelle klager og departementets avgjørelse er endelig.
 5. Vi gir veiledning ved behov under prosessen.

Overtredelsesgebyr

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket kan Legemiddelverket ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2 G (per juni 2022 utgjør dette 222 954 kroner) for privatpersoner og opptil 15 G (per juni 2022 utgjør dette 1 672 155 kroner) for virksomheter.

Når vi  vurderer overtredelsesgebyr for brudd på reklameregelverket legger vi særlig vekt på om

 • reklamen kan true folkehelse, samfunn og dyr
 • reklamen har en potensiell økonomisk gevinst
 • det dreier seg om gjentatte lovbrudd
 • reklamen retter seg mot barn og unge​

Oppdatert: 01.04.2023

Publisert: 01.07.2022

​Fant du det du lette etter?