​​​Hvorfor prisregulering?

Det er flere særtrekk ved legemiddelmarkedet som gjør at det er behov for offentlig regulering av prisene.

Folketrygden refunderer en vesentlig del av pasientenes legemiddelutgifter. Prisen tillegges derfor liten vekt ved valg av legemiddel. Videre er det slik at mange legemidler er patenterte og lite utsatt for konkurranse.

For å sikre at pasienter og Folketrygden ikke betaler for mye for legemidlene, er det nødvendig med prisregulering. Uten en form for prisregulering ville prisene ut til kunde vært betydelig høyere enn i dag.

Legemiddelverket fastsetter maksimalpriser på reseptpliktige legemidler til mennesker. Les om fastsettelse av maksimalpriser. Reseptfrie legemidler og legemidler til dyr er ikke prisregulert.

Priser på reseptfrie legemidler

Pris på reseptfrie legemidler er ikke regulert. En av målsettingene med LUA-ordningen (legemidler utenom apotek) er å gi økt priskonkurranse på reseptfrie legemidler.

Derfor undersøker Legemiddelverket prisene på reseptfrie legemidler i ulike typer utsalgssteder. Les mer om LUA-ordningen. Den siste undersøkelsen er fra høsten 2010. Den omfatter et utvalg på 41 utsalgssteder i Oslo-området og i Fredrikstad. Apotek, dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner ble besøkt. Vi undersøkte også prisene på fire nettapotek.

Hovedkonklusjoner:

Prisene i de ulike salgskanalene varierer og det lønner seg å sjekke prisene før man handler.

  • Det kan være betydelige prisforskjeller på enkelte legemidler mellom utsalgssteder. For de tre mest solgte pakningene er forskjellen mellom det dyreste og det rimeligste utsalgsstedet på 60-70 %.
  • For de mest kjente merkevarene er dagligvarebutikker rimeligst. Bensinstasjoner og kiosker har de høyeste prisene.
  • Apotek tilbyr i stor grad likeverdige alternativer til de kjente merkevarene. Prisene på apotekenes rimeligste generika er på nivå med prisene på de kjente merkevarene i dagligvarebutikkene.
  • Realveksten i priser på LUA-preparatene fra 2008 til 2010 var på 5,4 % i apotekene, mens det var en realnedgang i prisene i andre utsalgssteder på 0,6 %.

Prisundersøkelser:

Pris på legemidler uten markedsføringstillatelse

Statens legemiddelverk vurderer ikke pris ved søknader om godkjenningsfritak. Prisen fastsettes i omsetningsleddene (produsent, grossist og apotek). Legemiddelverket regulerer imidlertid apotekavansen.

Les om hvordan apotekavanse beregnes.

 

 

Apotekavansehttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/pris-pa-legemidler/apotekavanseApotekavanseMaksimal apotekavanse på reseptpliktige legemidler til mennesker er regulert. 717Avansesatser, veiledning for beregning av satsene og evaluering av apotekavansen.
Maksimalprishttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/pris-pa-legemidler/maksimalprisMaksimalprisOversikt over maksimalpriser på legemidler, informasjon om revurdering av priser, revurderingsrekkefølge og informasjon om fastsettelse av prisene. 718
Pris på legemidler som utleveres av lege, tannlege, veterinær og private sykehushttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/pris-pa-legemidler/pris-pa-legemidler-som-utleveres-av-lege-tannlege-veteriner-og-private-sykehusPris på legemidler som utleveres av lege, tannlege, veterinær og private sykehusDe som behandler pasienter har ikke lov til å ta fortjeneste på legemidler som brukes under behandlingen. Det er kun adgang til å få dekket behandlerens utlegg til anskaffelsen av det aktuelle legemidlet.3849
Trinnpris - ikke-patenterte legemidlerhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/pris-pa-legemidler/trinnprisTrinnpris - ikke-patenterte legemidlerNår et legemiddel mister sin patentbeskyttelse, kan det komme konkurranse fra andre som produserer likeverdige legemidler med det samme virksomme stoffet som det opprinnelige legemidlet.722Definisjon, beregningsmodell, konsekvenser for samfunnet, prisoversikt.

​Fant du det du lette etter?