Søk i priser på legemidler

Legemiddelsøk viser maksimalpriser og trinnpriser for alle pakninger.

 

 

 

Hvorfor prisregulering?https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/pris-pa-legemidler/hvorfor-prisreguleringHvorfor prisregulering?Det er flere særtrekk ved legemiddelmarkedet som gjør at det er behov for offentlig regulering av prisene. 716
Maksimalprishttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/pris-pa-legemidler/maksimalprisMaksimalprisOversikt over maksimalpriser på legemidler, informasjon om revurdering av priser, revurderingsrekkefølge og informasjon om fastsettelse av prisene. 718
Trinnprishttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/pris-pa-legemidler/trinnprisTrinnprisNår et legemiddel mister sin patentbeskyttelse, kan det komme konkurranse fra andre som produserer likeverdige legemidler med det samme virksomme stoffet som det opprinnelige legemidlet. 722Definisjon, beregningsmodell, konsekvenser for samfunnet, prisoversikt.
Apotekavansehttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/pris-pa-legemidler/apotekavanseApotekavanseMaksimal apotekavanse på reseptpliktige legemidler til mennesker er regulert. 717Avansesatser, veiledning for beregning av satsene og evaluering av apotekavansen.
Pris på legemidler som utleveres av behandlerhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/pris-pa-legemidler/pris-pa-legemidler-som-utleveres-av-behandlerPris på legemidler som utleveres av behandlerDe som behandler pasienter har ikke lov til å ta fortjeneste på legemidler som brukes under behandlingen. Det er kun adgang til å få dekket behandlerens utlegg til anskaffelsen av det aktuelle legemidlet. 719De som behandler pasienter har ikke lov til å ta fortjeneste på legemidler som brukes under behandlingen.
Pris på legemidler uten markedsføringstillatelsehttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/pris-pa-legemidler/pris-pa-legemidler-uten-markedsforingstillatelsePris på legemidler uten markedsføringstillatelseStatens legemiddelverk vurderer ikke pris ved søknader om godkjenningsfritak. Prisen fastsettes i omsetningsleddene (produsent, grossist og apotek). Legemiddelverket regulerer imidlertid apotekavansen. 720Statens legemiddelverk vurderer ikke pris ved søknader om godkjenningsfritak. Legemiddelverket regulerer imidlertid apotekavansen.
Priser på reseptfrie legemidlerhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/pris-pa-legemidler/priser-pa-reseptfrie-legemidlerPriser på reseptfrie legemidlerPris på reseptfrie legemidler er ikke regulert. En av målsettingene med LUA-ordningen (legemidler utenom apotek) er å gi økt priskonkurranse på reseptfrie legemidler. 721
Søknad om maksimalprishttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/pris-pa-legemidler/soknad-om-maksimalprisSøknad om maksimalprisReseptpliktige legemidler for mennesker må ha en maksimalpris for å kunne markedsføres. Innehaver av markedsføringstillatelse (MT) må søke Statens Legemiddelverk om pris.463Søknadsskjema og informasjon om utfylling, innsending og saksbehandlingstider.

​Fant du det du lette etter?