​​​​​​​​​Søknad om godkjenning av en vaksinasjonskampanje til allmennheten

Reklame for reseptpliktige legemidler er forbudt. Aktører som for eksempel apotek, nettlegetjenester og legemiddelfirmaer kan imidlertid søke unntak for vaksinasjonskampanjer, som godkjennes av Legemiddelverket.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av:
  • innholdet i kampanjen (tekst og grafikk)
  • målgruppe 
  • hvilke medier den skal vises i 

I vurdering av søknaden legger vi spesielt vekt på disse punktene:
  1. Er dette en nyttig og relevant kampanje for målgruppen med hensyn til hvem vaksinen er aktuell for?
  2. Kan kampanjen generere feilbruk?
  3. Er det i strid med eller i konkurranse med kampanjer myndighetene har ansvar for (barnevaksinasjonsprogrammet, influensavaksinasjonsprogrammet for risiko-gruppe og koronavaksinasjonsprogrammet)
  4. Informasjonen er balansert og faglig korrekt 
  5. Kampanjen må ikke virke skremmende for målgruppen. For eksempel så kan man ikke bruke frykt som virkemiddel for at målgruppen skal ønske å vaksinere seg

​Legemiddelverket vil sammen med Folkehelseinstituttet vurdere om kampanjen godkjennes.

Søknad om kampanje for influensavaksine
Kommunene er ansvarlig for vaksinering av risikogruppen. Se mer om det i Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Lovdata​

For at kampanjen ikke skal forstyrre kommunens vaksinasjonsprogram er det viktig at følgende punkter kommer tydelig frem i kampanjen:
  • Kampanjen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet (www.fhi.no). 
  • For risikogruppen kan det være rimeligere å vaksinere seg i regi av kommunen.  


Publisert: 18.11.2022

​Fant du det du lette etter?