Bivirkningsnyheterhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsnyheterBivirkningsnyheterSiste nyheter fra Legemiddelverket om bivirkninger og sikkerhet.790
Bivirkningsrapporter og oversikterhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikterBivirkningsrapporter og oversikterLegemiddelverket utarbeider årsrapporter om legemiddelovervåking og publiserer jevnlig rapporter og bivirkninger av HPV- og Rotarix-vaksinene. Du kan også søke informasjon om bivirkninger i internasjonale databaser. 36Årsrapporter, periodiske rapporter og bivirkninger av HPV- og Rotarix-vaksinene, informasjon om søk i internasjonale databaser.
Sikkerhetsinformasjon for legemiddelfirmahttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsinformasjon-for-legemiddelfirmaSikkerhetsinformasjon for legemiddelfirmaPasientsikkerhet er grunnleggende både i forbindelse med godkjenning av nye legemidler og oppfølging av sikkerhet og effekt etter markedsføring. Det stilles strenge krav til hvordan legemiddelfirma følger opp dette.30Krav til hvordan legemiddelfirma følger opp sikkerhet og effekt etter markedsføring.
Interaksjonsdata fra Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/interaksjonsdata-fra-legemiddelverketInteraksjonsdata fra LegemiddelverketFormålet med interaksjonsdata er å avverge legemiddelrelaterte problemer som skyldes legemiddelinteraksjoner, for eksempel bivirkninger og manglende effekt.132Informasjon om dokumentasjon, inklusjonskriterier, klassifisering og støtteinformasjon i interaksjonsdata.
Kjære helsepersonell-brevhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/kjere-helsepersonell-brev-sikkerhetsinformasjon-for-helsepersonellKjære helsepersonell-brevNye sikkerhetsdata om legemidler gjøres kjent for helsepersonell blant annet ved at produsenten sender ut brev i samråd med Legemiddelverket.730Sikkerhetsinformasjon for helsepersonell.
Legemiddelovervåkinghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervakingLegemiddelovervåkingLegemiddelovervåking er et sentralt virkemiddel for å sikre trygge og effektive legemidler. Formålet er å fange opp informasjon om sikkerhet i praktisk bruk og korte ned tiden som går før bivirkningsprofilen til et legemiddel er godt kjent.31Hva overvåkes og hvordan, overvåkingsliste og svart trekant.
Meld bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkningerMeld bivirkningerSkjema og melderutiner for pasienter og helsepersonell29Skjema og melderutiner for pasienter og fagpersoner.
Råd til helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonellRåd til helsepersonellRåd om antikoagulasjonsmidler, legemiddelgjennomgang, p-piller med mer. 53Råd om antikoagulasjonsmidler, legemiddelgjennomgang, p-piller med mer.
Råd til pasienterhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-pasienterRåd til pasienterRåd fra Legemiddelverket om bruk av p-piller, smertestillende, vanedannende, allergimedisiner med mer.54Råd om bruk av p-piller, smertestillende, vanedannende, allergimedisiner med mer.
Varsler fra Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/varsler-fra-legemiddelverketVarsler fra Legemiddelverket1220

​Fant du det du lette etter?