Bivirkningsnyheterhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsnyheterBivirkningsnyheterSiste nyheter fra Legemiddelverket om bivirkninger og sikkerhet.790
Bivirkningsregisteret og melding av bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkningerBivirkningsregisteret og melding av bivirkningerSkjema, melderutiner og regelverk for bivirkningsregisteret. 29
Bivirkningsrapporter og oversikterhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikterBivirkningsrapporter og oversikterLegemiddelverket utarbeider rapporter om legemiddelovervåking. Du kan også søke informasjon om bivirkninger i internasjonale databaser. 36Årsrapporter, periodiske rapporter og bivirkninger av koronavaksiner, HPV- og Rotarix-vaksinene, informasjon om søk i internasjonale databaser.
Interaksjonsdata fra Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/interaksjonsdata-fra-legemiddelverketInteraksjonsdata fra LegemiddelverketFormålet med interaksjonsdata er å avverge legemiddelrelaterte problemer som skyldes legemiddelinteraksjoner, for eksempel bivirkninger og manglende effekt.132Informasjon om dokumentasjon, inklusjonskriterier, klassifisering og støtteinformasjon i interaksjonsdata.
Kjære helsepersonell-brevhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/kjere-helsepersonell-brev-sikkerhetsinformasjon-for-helsepersonellKjære helsepersonell-brevNye sikkerhetsdata om legemidler gjøres kjent for helsepersonell blant annet ved at produsenten sender ut brev i samråd med Legemiddelverket.730Sikkerhetsinformasjon for helsepersonell.
Koronavaksinerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksinerKoronavaksinerInformasjon om godkjenning og bivirkninger av koronavaksiner.2607Informasjon om godkjenning av vaksiner og oversikt over bivirkninger.
Legemiddelovervåkinghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervakingLegemiddelovervåkingLegemiddelovervaking er eit sentralt verkemiddel for å sikre trygge og effektive legemiddel.31Hva overvåkes og hvordan, overvåkingsliste og svart trekant.
Råd til helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonellRåd til helsepersonellRåd om antikoagulasjonsmidler, legemiddelgjennomgang, p-piller med mer. 53Råd om antikoagulasjonsmidler, legemiddelgjennomgang, p-piller med mer.
Råd til pasienterhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-pasienterRåd til pasienterRåd fra Legemiddelverket om bruk av p-piller, smertestillende, vanedannende, allergimedisiner med mer.54Råd om bruk av p-piller, smertestillende, vanedannende, allergimedisiner med mer.
Sikkerhetsmateriell til helsepersonell og pasienthttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsmateriell-til-helsepersonellSikkerhetsmateriell til helsepersonell og pasientKjære helsepersonell-brev og opplæringsmateriell er viktig informasjon til helsepersonell om bivirkninger og sikkerhet. Opplæringsmateriell utarbeides ofte også til pasienter.2151
Tiltak for å forebygge bivirkninger av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/risikominimeringstiltakTiltak for å forebygge bivirkninger av legemidlerLegemiddelfirmaer er pålagt å gjennomføre informasjonstiltak for å redusere risikoen for bivirkninger ved bestemte legemidler. Legemiddelverket vurderer hvilke tiltak som er nødvendige for hvert legemiddel. 2160Legemiddelfirmaer er pålagt å gjennomføre informasjonstiltak for å redusere risikoen for bivirkninger ved bestemte legemidler.
Varsler fra Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/varsler-fra-legemiddelverketVarsler fra Legemiddelverket1220
Sikkerhetsinformasjon for legemiddelfirmahttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsinformasjon-for-legemiddelfirmaSikkerhetsinformasjon for legemiddelfirmaPasientsikkerhet er grunnleggende både i forbindelse med godkjenning av nye legemidler og oppfølging av sikkerhet og effekt etter markedsføring. Det stilles strenge krav til hvordan legemiddelfirma følger opp dette.30Krav til hvordan legemiddelfirma følger opp sikkerhet og effekt etter markedsføring.

​Fant du det du lette etter?