​​​​​​​​​

 

 

Person med ansvar for å overholde regelverkethttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/dokumentasjonqms/person-med-ansvar-for-a-overholde-regelverketPerson med ansvar for å overholde regelverket​​MDR og IVDR stiller krav om at en person skal ha ansvar for å overholde regelverket (PRRC, person responsible for regulatory compliance). Dette skal styrke den regulatoriske kompetansen hos produsenter og autoriserte representanter.3060Det er krav om at produsenter og autoriserte representanter har en person ansvarlig for å overholde regelverket (PRRC, person responsible for regulatory compliance).
Teknisk dokumentasjonhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/dokumentasjonqms/teknisk-dokumentasjonTeknisk dokumentasjonTekniske dokumentasjonen er produsentens dokumentasjon på utstyret og dets sikkerhet og ytelse.3989Tekniske dokumentasjonen er produsentens dokumentasjon på utstyret og dets sikkerhet og ytelse.
Klinisk evaluering og ytelsesevalueringhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/dokumentasjonqms/klinisk-evaluering-og-ytelsesevalueringKlinisk evaluering og ytelsesevalueringProdusenten må gjøre en klinisk evaluering av det medisinske utstyret de setter på markedet. For IVD-utstyr skal det gjøres en ytelsesevaluering. 4050Produsenten må gjøre en klinisk evaluering av det medisinske utstyret de setter på markedet. For IVD-utstyr skal det gjøres en ytelsesevaluering.
Kvalitetsstyringssystem og risikohåndteringhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/dokumentasjonqms/kvalitetsstyringssystemKvalitetsstyringssystem og risikohåndteringProdusenten skal redusere risikoene for bruker så langt som mulig uten at nytte-risikoforholdet påvirkes negativt. Dette arbeidet starter i utviklingsfasen, der man må etablere et kvalitetsstyringssystem og system for risikohåndtering.3062Produsenten skal redusere risikoene for bruker så langt som mulig uten at nytte-risikoforholdet påvirkes negativt.
Standarder og fellesspesifikasjonerhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/dokumentasjonqms/standarder-og-fellesspesifikasjonerStandarder og fellesspesifikasjonerBruk av harmoniserte standarder er frivillig, men det er kun ved oppfyllelse av harmoniserte standarder at utstyr anses for å være i samsvar med kravene som er dekket av standarden.3085Informasjon om harmoniserte standarder for medisinsk utstyr og bruk av disse.
Språkkrav og informasjon som skal følge utstyrethttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/dokumentasjonqms/sprakkrav-og-informasjon-som-skal-folge-utstyretSpråkkrav og informasjon som skal følge utstyretProdusenten skal sørge for at utstyret er vedlagt informasjon som identifiserer utstyret og produsenten. Informasjonen skal også gi opplysninger om trygg og sikker bruk, tilpasset den aktuelle brukeren av utstyret. 3059Produsenten skal sørge for at utstyret er vedlagt informasjon som identifiserer utstyret og produsenten. Informasjonen skal også gi opplysninger om trygg og sikker bruk, tilpasset den aktuelle brukeren av utstyret.
Unik utstyrsidentifikasjon (UDI)https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/dokumentasjonqms/unik-utstyrsidentifikasjon-udiUnik utstyrsidentifikasjon (UDI)UDI-systemet vil brukes på alt medisinsk utstyr unntatt individuelt tilpasset utstyr og utstyr for ytelsesstudier/undersøkelser.3994

​Fant du det du lette etter?