​​​​​Innsending​​

Ved bruk av elektronisk løsning i e-resept sendes søknaden automatisk til Legemiddelverket for vurdering når det er krav om dette. 

Ved bruk av papirsøknad sender apoteket søknaden per post til Statens legemiddelverk, postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo.

Hastesøknader må sendes på e-post.

Det er kun søknader om preparater som krever forhåndsgodkjenning før utlevering som skal sendes inn.

Saksbehandlingstid

Søknader via e-resept behandles normalt innen 3 virkedager. Papirsøknader behandles normalt innen 14 dager, dette gjelder også papirsøknader sendt pr e-post Hastesøknader mottatt innen klokken 13.00 på hverdager behandles samme dag.

Hastesøknader

Hastesøknader mottatt innen klokken 13.00 på hverdager behandles samme dag. Vi gir tilbakemelding på e-postadressen som søknaden kommer fra dersom ikke annet oppgis.

  • Husk å sladde pasientens navn, fødselsnummer og adresse.
  • Send søknaden til godkjenningsfritak@legemiddelverket.no

Hastesøknader er forbeholdt ekstraordinære tilfeller.

Godkjente hastesøknader gjelder for den mengde og tidsrom som er angitt (inntil ett år).

Det er ikke nødvendig å ettersende originalskjemaet til Legemiddelverket. ​

Publisert: 01.08.2023

​Fant du det du lette etter?