​​​​​​​​

 

 

Apotekdrifthttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdriftApotekdriftInformasjon om søknader og meldinger fra apotek, tilsynsarbeid, reguleringer og annet som gjelder apoteksektoren.502Søknader og meldinger fra apotek, tilsynsarbeid, Schengen-attest med mer.
Apotekøkonomihttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekokonomiApotekøkonomiLegemiddelverket følgjer med på apotekøkonomien, gir driftsstøtte til apotek og refunderer frakt for pasientar som ikkje kan besøkja apoteket sjølve. 42Apotekstatistikk, driftsstøtte, fraktrefusjon, regnskapsrapportering.
Avgifterhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/avgifterAvgifter​Legemiddelverket krever inn tre ulike omsetningsavgifter på legemiddelområdet: Leverandøravgift, detaljistavgift og LUA-avgift. 48Informasjon om leverandøravgift, detaljistavgift og LUA-avgift.
Import av legemidler til personlig brukhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-av-legemidler-til-personlig-brukImport av legemidler til personlig brukÅ ta med seg legemidler inn i Norge og å få legemidler tilsendt i posten regnes som import. 1536Å ta med seg legemidler inn i Norge og å få legemidler tilsendt i posten regnes som import.
Import og grossistvirksomhet med legemidlerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidlerImport og grossistvirksomhet med legemidlerGrossistvirksomhet vil si innførsel fra EØS-området, innkjøp, lagring, distribusjon, utførsel og eksport av legemidler, og dette krever grossisttillatelse. Import fra land utenfor EØS-området krever vanligvis tilvirkertillatelse.47Veiledere, regelverk og informasjon om søknadsprosess og hvilke tillatelser som kreves.
Kvalitetssvikt - melderutinerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet-med-legemidler/tiltak-ved-kvalitetssvikt-pa-legemidlerKvalitetssvikt - melderutinerInformasjon om meldeplikt og melderutiner ved kvalitetssvikt, inkludert rutiner for salgsstopp/tilbaketrekking/tilbakekalling. 639
Narkotika og dopinghttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/narkotika-og-dopingNarkotika og dopingInformasjon om regelverk for narkotika og doping, inkludert narkotikalisten og dopinglisten.490​Regelverk​​​​ inkludert narkotikalisten og dopinglisten.​
Reklame for legemidlerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidlerReklame for legemidlerDet er ulovlig å reklamere for legemidler som er reseptpliktig til allmennheten. Reklame som retter seg mot helsepersonell må følge strenge regler. Det er legemiddelloven og legemiddelforskriften kapittel 13 som regulerer reklame for legemidler.64Regelverk for legemiddelreklame og informasjon om tilsyn med reklame.
Salg utenom apotek (LUA-ordningen)https://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/salg-utenom-apotekSalg utenom apotek (LUA-ordningen)Noen reseptfrie legemidler kan selges i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Ordningen skal bedre tilgjengeligheten til velkjente reseptfrie legemidler og gi priskonkurranse mellom apotek og andre utsalgsteder. 40Regelverk, oversikt over utsalgssteder, godkjente grossister og legemidler som kan selges.
Schengen-attest for legemidler på utenlandsreisehttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/schengen-attestSchengen-attest for legemidler på utenlandsreiseEn Schengen-attest er dokumentasjon fra et apotek på at du eier legemidler med narkotiske virkestoffer (f.eks beroligende, sterke smertestillende, sentralstimulerende eller legemidler for søvn). Det er lurt å ha med seg en slik attest på reise i Schengen.739Informasjon om hvilke legemidler attesten gjelder, gyldighetstid og skjema.
Sikkerhetsanordninger for legemidlerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/sikkerhetsanordninger-for-legemidlerSikkerhetsanordninger for legemidler9. februar 2019 ble det innført krav om sikkerhetsanordninger på legemidler som skal markedsføres i EU/EØS-området. Hensikten er å hindre forfalskninger i den legale forsyningskjeden av legemidler. 1981Hvordan fungerer systemet, hvem har ansvaret og hvordan melde avvik?
Statistikk for omsetning av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/legemiddelstatistikkStatistikk for omsetning av legemidlerStatistikk om legemiddelbruken i den norske befolkninga finst i Reseptregisteret og i databasen for grossistbasert legemiddelstatistikk. Folkehelseinstituttet har ansvar for desse databasane. 613Informasjon om Reseptregisteret og databasen for grossistbasert legemiddelstatistikk.
Tilverking av legemiddelhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/tilvirkning-av-legemidlerTilverking av legemiddelTilverking omfattar produksjon, kvalitetskontroll og frigjeving av legemiddel. Tilverkinga kan vere fullstendig frå råvare til bruksferdig legemiddel, eller delvis som for eksempel berre ompakking. 19Tilvirkertillatelse, GMP-sertifikat, kontroll med virkestoffer (API), tilsyn med blodbanker, maskinell dosepakking, tiltak ved kvalitetssvikt/tilbakekalling.
Utlevering og salg av legemidler i apotekhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/utlevering-og-salg-i-apotekUtlevering og salg av legemidler i apotekRegelverk for utlevering av legemidler.39Utleveringsforskriften, utleveringsbestemmelser med mer.

​Fant du det du lette etter?