​​​​

 

 

Mangelsituasjoner 2022: Råd til apotek og helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-rad-til-apotek-og-helsepersonell-inneverende-arMangelsituasjoner 2022: Råd til apotek og helsepersonellHer finner du oversikt over alle humane og veterinære mangelsituasjoner i år. Siste oppdatering gjelder blant annet Bronwel Comp, Xenetix, Trental, Niferex, Spirix.32
Nyheter om legemiddelmangel og avregistreringerhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/nyheter-om-legemiddelmangel-og-avregistreringerNyheter om legemiddelmangel og avregistreringerRåd til apotek, leger og pasienter.1364
Avregistrering, melding om legemiddelmangel og reaktivering av varehttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/avregistrering-melding-om-legemiddelmangel-og-reaktivering-av-vareAvregistrering, melding om legemiddelmangel og reaktivering av vareMeldeskjema for legemiddelfirma og informasjon om meldeplikt.35
Legemiddelmangel - årsaker og tiltakhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-arsaker-og-tiltakLegemiddelmangel - årsaker og tiltakLegemiddelmangler skyldes blant annet råstoffmangel, produksjonssvikt, feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt strukturendringer i det globale legemiddelmarkedet. De fleste tilfeller skyldes ulike problemer med produksjonen.1692Informasjon om årsaker til mangel, Legemiddelverkets rolle og ulike informasjonstiltak.
Legemiddelmangel og avregistreringer tidligere århttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-tidligere-arLegemiddelmangel og avregistreringer tidligere år737Excel-oversikter over alle mangelsituasjoner i årene 2014-2021.
Søknad om tillatelse til salg av utenlandske pakningerhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/soknad-om-tillatelse-til-salg-av-utenlandske-pakningerSøknad om tillatelse til salg av utenlandske pakningerStatens legemiddelverk kan gjøre unntak fra kravet om MT i forbindelse med legemiddelmangel dersom de potensielle konsekvensene av en mangel anses som alvorlige. 2316Søknadsskjema og regelverk for tillatelse til salg av utenlandske pakninger.

​Fant du det du lette etter?