Legemiddelmangel og avregistreringer 2017: Råd til apotek og helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-2017-rad-til-apotek-og-helsepersonellLegemiddelmangel og avregistreringer 2017: Råd til apotek og helsepersonellHer finner du informasjon om alle mangelsituasjoner i 2017. Siste oppdatering av oversikten gjelder blant annet følgende preparater: Probecid og Cardizem Uno.32
Legemiddelmangel og avregistreringer tidligere århttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-tidligere-arLegemiddelmangel og avregistreringer tidligere år737Excel-oversikter over alle mangelsituasjoner i 2014, 2015 og 2016.
Avregistrering og melding om legemiddelmangelhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/avregistrering-av-legemiddel-og-melding-om-legemiddelmangelAvregistrering og melding om legemiddelmangelMeldeskjema legemiddelfirma, informasjon om meldeplikt og reaktivering av vare.35