Mangelsituasjoner 2019: Råd til apotek og helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-rad-til-apotek-og-helsepersonell-inneverende-arMangelsituasjoner 2019: Råd til apotek og helsepersonellHer finner du oversikt over alle humane og veterinære mangelsituasjoner i år. Siste oppdatering gjelder blant annet Methotrexate, Panodil, Zovirax, Zoccor og Corsodyl.32
Nyheter om legemiddelmangel og avregistreringerhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/nyheter-om-legemiddelmangel-og-avregistreringerNyheter om legemiddelmangel og avregistreringerRåd til apotek, forskrivere og pasienter.1364
Legemiddelmangel og avregistreringer tidligere århttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-tidligere-arLegemiddelmangel og avregistreringer tidligere år737Excel-oversikter over alle mangelsituasjoner i årene 2014-2018.
Avregistrering, melding om legemiddelmangel og reaktivering av varehttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/avregistrering-melding-om-legemiddelmangel-og-reaktivering-av-vareAvregistrering, melding om legemiddelmangel og reaktivering av vareMeldeskjema for legemiddelfirma og informasjon om meldeplikt.35
Legemiddelmangel - årsaker og tiltakhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-arsaker-og-tiltakLegemiddelmangel - årsaker og tiltakAntall tilfeller av legemiddelmangel er økende. Det skyldes blant annet råstoffmangel, produksjonssvikt, feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt kompliserte omsetningsstrukturer i det globale legemiddelmarkedet. 1692

​Fant du det du lette etter?