Legemiddelmangel og avregistreringer 2017: Råd til apotek og helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-2017-rad-til-apotek-og-helsepersonellLegemiddelmangel og avregistreringer 2017: Råd til apotek og helsepersonellHer finner du informasjon om alle mangelsituasjoner i 2017. Siste oppdatering gjelder blant annet følgende preparater: CoAprovel, Bettamousse, Tears Naturale, Mannitol Fresenius Kabi og Telmisartan Actavis. 32
Legemiddelmangel og avregistreringer tidligere århttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-tidligere-arLegemiddelmangel og avregistreringer tidligere år737Excel-oversikter over alle mangelsituasjoner i 2014, 2015 og 2016.
Avregistrering, melding om legemiddelmangel og reaktivering av varehttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/avregistrering-melding-om-legemiddelmangel-og-reaktivering-av-vareAvregistrering, melding om legemiddelmangel og reaktivering av vareMeldeskjema for legemiddelfirma og informasjon om meldeplikt.35
Nyheter om legemiddelmangel og avregistreringerhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/nyheter-om-legemiddelmangel-og-avregistreringerNyheter om legemiddelmangel og avregistreringerRåd til apotek, leger og pasienter1364

​Fant du det du lette etter?