​​​​

 

 

Mangelsituasjoner og avregistreringer 2023https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-rad-til-apotek-og-helsepersonell-inneverende-arMangelsituasjoner og avregistreringer 2023Her finner du oversikt over alle humane og veterinære mangelsituasjoner i år. Siste oppdatering gjelder blant annet Dotarem, Ketalar, Normorix Mite, Imogas, Stilnoct.32
Nyheter om legemiddelmangel og avregistreringerhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/nyheter-om-legemiddelmangel-og-avregistreringerNyheter om legemiddelmangel og avregistreringerRåd til apotek, leger og pasienter.1364
Avregistrering, melding om legemiddelmangel og reaktivering av varehttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/avregistrering-melding-om-legemiddelmangel-og-reaktivering-av-vareAvregistrering, melding om legemiddelmangel og reaktivering av vareMeldeskjema for legemiddelfirma og informasjon om meldeplikt.35
Legemiddelmangel - årsaker og tiltakhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-arsaker-og-tiltakLegemiddelmangel - årsaker og tiltakLegemiddelmangel er ikke noe særnorsk fenomen, men et internasjonalt problem. Legemiddelproduksjonen er global og forsyningskjeden er kompleks, og årsaker til mangler kan være mange. 1692Informasjon om årsaker til mangel, ulike tiltak, Legemiddelverkets rolle og informasjon til helsepersonell og pasienter.
Legemiddelmangel og avregistreringer tidligere århttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-tidligere-arLegemiddelmangel og avregistreringer tidligere år737Excel-oversikter over alle mangelsituasjoner i årene 2014-2022.
Søknad om tillatelse til salg av utenlandske pakningerhttps://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/soknad-om-tillatelse-til-salg-av-utenlandske-pakningerSøknad om tillatelse til salg av utenlandske pakningerStatens legemiddelverk kan gjøre unntak fra kravet om MT i forbindelse med legemiddelmangel dersom de potensielle konsekvensene av en mangel anses som alvorlige. 2316Søknadsskjema og regelverk for tillatelse til salg av utenlandske pakninger.

​Fant du det du lette etter?