​​​Azopt inneholder virkestoffet brinzolamid og er et legemiddel mot av glaukom og forhøyet intraokulært trykk.

Leveringssitua​sjon

Ny forsyning forventet tilgjengelig:

Azopt øyedråper 10 mg/ml ​3 x 5 ml​: fra 17.02.2023.

- Azopt øyedråper ​10 mg/ml ​5 ml: fra 07.04.2023.

Legemidler som kan​ brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Azopt øyedråper 5 ml og 3 x 5 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.04.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til le​​ger

 • Pasienter som bruker Azopt øyedråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med brinzolamid på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

​​​Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Azopt øyedråper .
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Azopt​​​ ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med brinzolamid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

​​​Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Azopt øyedråper  kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med brinzolamid øyedråper ​dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

​Refus​​jon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Azopt øyedråper som inneholder brinzolamid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: F93
  • ICD: H40
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 21.10.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.04.2023.

Oppdatert: 15.02.2023

Publisert: 21.10.2022

​Fant du det du lette etter?