​​​​​​​​​​Celeston inneholder virkestoffet betametason og er et kortikosteroid.

Leveringssituasjon

Ny forsyning av Celeston er forventet tilgjengelig fra 01.10.2023. Dette gjelder for begge pakningsstørrelsene:

 • Celeston, injeksjonvæske suspensjon, 6 mg/ml, 5 x 1 ml.
 • Celeston, injeksjonvæske suspensjon, 6 mg/ml, 1 x 5 ml​.

Legemidler so​​m kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Celeston injeksjonsvæske suspensjon​ 1 ml og 5 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.11.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Celeston injeksjonsvæske​ bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med betametason på apoteket.
 • De utenlandske pakningene tilsvarende Celeston har likt innhold av betametason selv om styrken kan være angitt annerledes på pakningene​.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd ​til apotek

 • Det er svært viktig at sykehus har tilgang til Celeston injeksjonsvæske for bruk på indikasjonen lungemodning ved truende prematur fødsel. Apotek oppfordres derfor til å ikke bestille flere utenlandske pakninger enn nødvendig.​
 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Celeston injeksjonsvæske​.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Celeston​ ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • De utenlandske pakningene tilsvarende Celeston har likt innhold av betametason selv om styrken kan være angitt annerledes på pakningene​.​
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med betametason. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pa​​sienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Celeston injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med betametason injeksjonsvæske dersom de kan skaffes. 
 • De utenlandske pakningene tilsvarende Celeston har likt innhold av betametason selv om styrken kan være angitt annerledes på pakningene​.​
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Celeston injeksjonsvæske​ som inneholder betametason kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -50, A87, B99, D97, F71, F73, L88, L99, R97, S86, S87, S88, S89, S91, S98, S99, T99, U88.​
  • ICD: -30, -50, D86, E25, E27, E84, E89.6, H10.1, H20, H30, J30, K70, K72, K74, L20, L21, L22, L23, L24, L40, L50, M05, M06, M07, M08, M13.0, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M45, M46.1, M46.8, M94.1, N00, N01, N03, N04, N05.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 17.02.2023

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.11.2023.

Oppdatert: 01.06.2023

Publisert: 17.02.2023

​Fant du det du lette etter?