​Eligard inneholder virkestoffet leuprorelin og er et legemiddel mot hormonfølsom prostatakreft i avansert stadium.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater MT-innehaver å selge svenske/finske pakninger tilsvarende Eligard 45 mg injeksjon, 1 sett, ferdigfylt sprøyte. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 31.08.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Eligard 45 mg injeksjon bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med leuprorelin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med leuprorelin injeksjon.
  • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Eligard 45 mg ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med leuprorelin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
  • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
  • På grunn av mangel på Eligard 45 mg injeksjon kan du bli tilbudt svenske/finske pakninger med leuprorelin dersom de kan skaffes. 
  • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at svenske/finske pakninger tilsvarende Eligard 45 mg injeksjon som inneholder leuprorelin kan utleveres på blå resept på §2.

 

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 31.08.2022.

Publisert: 05.05.2022

​Fant du det du lette etter?