​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ozempic 0,5 mg og 1 mg inneholder virkestoffet semaglutid, og er legemidler til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2. 

Det er meldt delvis mangel for både 0,5 mg og 1 mg . Det vil komme nye leveranser til Norge, men disse vil ikke være nok til å dekke behovet. Mangelsituasjonen gjelder flere land i Europa. Legemiddelverket vil følge utviklingen tett fremover.  

Legemidler som kan brukes i stedet 

Ozempic finnes i styrkene 0,25 mg, 0,50 mg og 1 mg.
Det er styrkene 0,5 mg og 1 mg det er meldt mangel på. Innenfor samme, men også andre legemiddelgrupper finnes det blodsukkersenkende legemidler som kan brukes. Denne vurderingen gjør legen.​

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut pakninger tilsvarende Ozempic 0,5 mg injeksjonsvæske 1x1,5 ml samt Ozempic 1 mg injeksjonsvæske, 1x3 ml .  Tillatelsene er utvidet til å omfatte også pakninger med 3 ferdigfylte penner a´3 ml (gjelder 1 mg) samt pakninger med 3 ferdigfylte penner á 1,5 ml (gjelder 0,5mg). Dette er pakningsstørrelser som avviker fra de som er godkjent for salg i Norge .   Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen forventes være begrenset. 

Vedtakene er gyldige til 01.05.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Det gjøres oppmerksom på at tillatelsen ikke​ omfatter andre semaglutid-holdige legemidler (Wegovy og Rybelsus) med markedsføringstillatelse i Norge. Ved bytte til annet legemiddel med semaglutid må forskriver kontaktes. 

Råd til leger 

 • Pasienter som bruker Ozempic 0,5mg og 1 mg injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger av legemidlet på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 
 • Vurdér om pasienter som bruker Ozempic 0,5mg og 1 mg kan bruke en annen GLP-1-agonist, eventuelt et annet blodsukkersenkende legemiddel dersom Ozempic ikke kan skaffes. 

Råd til apotek
 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Ozempic 1 mg injeksjonsvæske.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Ozempic ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Kontakt lege dersom Ozempic 0,5 mg og 1 mg ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • Informer pasienten om mangelsituasjonen og be de ta kontakt med lege, slik at behandlingen ikke avbrytes.

Råd til pasienter
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Ozempic 0,5 mg og 1 mg må du, eller apoteket, kontakte legen for å få ny resept på et annet legemiddel.
 • Følg rådene fra lege og apotek.

Det ble sendt ut et Kjære helsepersonell-brev​ ​til leger i november 2022 for å informere om mangelsituasjonen. 

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Ozempic 1 mg injeksjonsvæske som inneholder semaglutid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 
Refusjonskode: 
​ICPC: T90
ICD: E11
TK.nummer: 0366.
Vedtaksdato: 01.12.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.05.2023

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Ozempic 1 mg injeksjonsvæske som inneholder virkestoffet semaglutid kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Ozempic 1 mg injeksjonsvæske. Følg opplysningene i vedtak.​
Oppdatert: 15.03.2023

Publisert: 14.11.2022

​Fant du det du lette etter?