​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ozempic 1 mg inneholder virkestoffet semaglutid, og er et legemiddel til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2. 

Det er meldt delvis mangel frem til 1. mars 2023. Det vil komme nye leveranser til Norge, men dette vil dessverre ikke være nok til å dekke behovet. Mangelsituasjonen gjelder flere land i Europa. ​Legemiddelverket vil følge utviklingen tett fremover.  ​

Det er sendt ut et Kjære helsepersonell-brev​​​ til leger for å informere om mangelsituasjonen. 

Legemidler som kan brukes i stedet 

Ozempic finnes i styrkene 0,25 mg, 0,50 mg og 1 mg.
Det er styrken 1 mg det er meldt mangel på. Innenfor samme, men også andre legemiddelgrupper finnes det blodsukkersenkende legemidler som kan brukes. Denne vurderingen gjør legen.​

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut pakninger tilsvarende Ozempic 1 mg injeksjonsvæske, 1x3 ml. Tillatelsen er utvidet til å omfatte også pakninger med 3 ferdigfylte penner a´3 ml.  Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen forventes være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 01.04.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger 

 • Pasienter som bruker Ozempic 1 mg injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med semaglutid på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 
 • Vurdér om pasienter som bruker Ozempic 1 mg kan bruke en annen GLP-1-agonist, eventuelt et annet blodsukkersenkende legemiddel dersom Ozempic ikke kan skaffes. 

Råd til apotek
 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Ozempic 1 mg injeksjonsvæske.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Ozempic 1 mg ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med semaglutid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom Ozempic 1 mg ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • Informer pasienten om mangelsituasjonen og be de ta kontakt med lege, slik at behandlingen ikke avbrytes.

Råd til pasienter
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Ozempic 1 mg må du, eller apoteket, kontakte legen for å få ny resept på et annet legemiddel.
 • Følg rådene fra lege og apotek.Oppdatert: 01.12.2022

Publisert: 14.11.2022

​Fant du det du lette etter?