​​Mangelsituasjonen gjelder flere land i Europa, og Legemiddelverket følger utviklingen tett.  

Det er mangel på Ozempic 1 mg, og delvis mangel for styrkene; 0,25 mg og 0,5 mg. ​Det vil komme nye leveranser til Norge, men disse vil ikke være nok til å dekke behovet. Nye forsyninger av Ozempic 1 mg er forventet i midten av august. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ozempic inneholder virkestoffet semaglutid, og er godkjent til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2.​

Legemidler som kan brukes i stedet 

Ozempic finnes i styrkene 0,25 mg, 0,50 mg og 1 mg. Innenfor samme, men også andre legemiddelgrupper finnes det blodsukkersenkende legemidler som kan brukes. Denne vurderingen gjør legen.​

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Ozempic 0,25 mg 1x1,5 ml,  0,5 mg injeksjonsvæske 1x1,5 ml samt Ozempic 1 mg injeksjonsvæske, 1x3 ml.  Tillatelsene er utvidet til å omfatte også pakninger med 3 ferdigfylte penner a´3 ml (gjelder 1 mg) samt pakninger med 3 ferdigfylte penner á 1,5 ml (gjelder 0,25 mg og 0,5mg). Dette er pakningsstørrelser som avviker fra de som har markedsføringstillatelse i Norge og er godkjent for ordinært salg i Norge . Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen forventes være begrenset. 

Vedtakene er gyldige til 01.02.2024.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Det gjøres oppmerksom på at tillatelsen ikke​ omfatter andre semaglutid-holdige legemidler (Wegovy og Rybelsus) med markedsføringstillatelse i Norge. Ved bytte til annet legemiddel med semaglutid må forskriver kontaktes. 

Råd til leger 

 • Pasienter som bruker Ozempic injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger av legemidlet på apoteket.
 • Utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på​ alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 
 • Vurdér om pasienter som bruker Ozempic kan bruke en annen GLP-1-agonist, eventuelt et annet blodsukkersenkende legemiddel dersom Ozempic ikke kan skaffes. 

Råd til apotek
 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Ozempic injeksjonsvæske.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Ozempic ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Kontakt lege dersom Ozempic ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • Informer pasienten om mangelsituasjonen og be de ta kontakt med lege, slik at behandlingen ikke avbrytes.

Råd til pasienter
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Ozempic må du, eller apoteket, kontakte legen for å få ny resept på et annet legemiddel.
 • Følg rådene fra lege og apotek.

Det ble sendt ut et Kjære helsepersonell-brev​ ​til leger i november 2022 for å informere om mangelsituasjonen. 

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Ozempic 0,25 mg, 0,50 mg og 1 mg injeksjonsvæske som inneholder semaglutid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 
Refusjonskode: 
​ICPC: T90
ICD: E11
TK.nummer: 0366.
Vedtaksdato: 01.12.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.02.2024

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Ozempic 0,25 mg,  0,5 mg og 1 mg injeksjonsvæske som inneholder virkestoffet semaglutid kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Ozempic injeksjonsvæske. Følg opplysningene i vedtak.​
Oppdatert: 22.06.2023

Publisert: 14.11.2022

​Fant du det du lette etter?