​​Paracetamol er førstevalg ved behandling av milde til moderate smerter og feber hos voksne og barn. Legemiddelet har generelt god effekt og få bivirkninger ved riktig bruk. Barn i alle aldersgrupper tolererer paracetamol godt. I Norge finnes paracetamol i flere ulike legemiddelformer og styrker.

Legemiddelverket har gjennomgått behandlingsretningslinjer og ønsker at produktinformasjonen skal gjenspeile aktuell kunnskap. Derfor har vi bedt firmaer om å oppdatere doseringsavsnittet i produktinformasjonen. Produktinformasjonen for de fleste paracetamol-produktene anbefaler å gi legemidlet inntil 3 ganger i døgnet. Dette kan medføre at pasienten får for lave doser og ikke blir tilstrekkelig behandlet for sin feber eller smerte.

Doseringsanbefalinger

Legemiddelverket anbefaler nå at paracetamol kan gis inntil 4 ganger i døgnet. Dette gjelder for voksne og for barn eldre enn 1 måned. Det bør gå 4 – 6 timer mellom hver dose. Den maksimale døgndosen for barn og voksne over 40 kg (over 12 år) er økt fra 3 gram til 4 gram i døgnet. Ved smertebehandling av voksne over 18 år anbefales legekontakt etter 3 dager ved feber eller 5 dager ved smerter dersom plagene ikke avtar. Ved behandling av barn bør lege kontaktes etter 3 dager dersom feber eller smerte ikke avtar. 

Dersom barnet er under 3 måneder, skal behandling kun skje i samråd med lege. Det er viktig at barn under 3 måneder med feber alltid vurderes av lege. Feber i denne aldersgruppen er uvanlig og kan være tegn på alvorlig sykdom. Barn som er under 1 måned gamle bør få inntil 3 doser i døgnet, og det bør gå 8 timer mellom hver dose. Ved behandling av barn bør du beregne dosen basert på vekt. Vi anbefaler enkeltdoser på cirka 15 mg per kg kroppsvekt. Eksempelvis skal et barn på 8 kg gis cirka 120 mg paracetamol (8 kg x 15 mg/kg = 120 mg) per enkeltdose.

Til barn anbefaler vi mikstur og smeltetablett fremfor stikkpiller. Opptak av paracetamol fra stikkpiller varierer fra pasient til pasient og er ofte dårligere enn opptak fra legemiddelformer som tas gjennom munnen.

Det kan ta tid før den anbefalte doseringen reflekteres i oppdaterte pakningsvedlegg og i teksten på selve pakningen. En stund fremover kan det stå ulik informasjon på Felleskatalogen.no og i pakningsvedlegg/på pakninger. Dette er fortsatt gjeldende per mai 2022, og det forventes at det fortsatt vil ta tid inntil alle pakninger er oppdatert.

Produkter med paracetamol er for eksempel Paracet, Pinex, Panodil og Paracetamol Norfri.

Råd til pasienter og omsorgspersoner:

  • For å få mest jevn effekt bør du følge den nye doseringsanbefalingen for ditt paracetamolprodukt. Denne vil du finne på Felleskatalogen.no etter hvert som pakningsvedleggene for hvert legemiddel blir oppdatert. 
  • I en del pakninger er det angitt en dosering som ikke er oppdatert, og som derfor er litt for lav for noen. Du kan uansett følge denne doseringen så lenge du oppnår kontroll med smerte eller feber. 
  • Spør på apoteket dersom du er usikker på hvordan du skal bruke produktet. 
  • Har du fått paracetamol på resept, bør du følge legens anvisning. Snakk med behandlende lege dersom du er usikker.

Råd til farmasøyter og annet helsepersonell:

Kunder kan fortsatt benytte doseringen som står på pakninger som ikke er oppdatert. Den nye doseringen gir en mer stabil effekt mot smerte eller feber, og når det er relevant bør apoteket informere kunden om de nye anbefalingene. Apoteket kan da gi kunden en utskrift av oppdatert pakningsvedlegg fra Felleskatalogen.no eller av anbefalt dosering fra Legemiddelverket. 

Oppdatering per mai 2022: Dosering for de laveste vektintervallene er noe justert i dokumentet «Doseringsanbefalinger for paracetamol». Dette skyldes at det ikke lenger legges opp til at stikkpillene skal deles. 

​Doseringsanbefalinger for paracetamol

Se også: Utredningsrapport for paracetamol

​Fant du det du lette etter?