P​aracetamol er førstevalg ved behandling av milde til moderate smerter og feber hos voksne og barn. Legemiddelet har generelt god effekt og få bivirkninger ved riktig bruk. Barn i alle aldersgrupper tolererer paracetamol godt. I Norge finnes paracetamol i flere ulike legemiddelformer og styrker.

Legemiddelverket har gjennomgått behandlingsretningslinjer og ønsker at produktinformasjonen skal gjenspeile aktuell kunnskap. Derfor har vi bedt firmaer om å oppdatere doseringsavsnittet i produktinformasjonen. Produktinformasjonen for de fleste paracetamol-produktene anbefaler å gi legemidlet inntil 3 ganger i døgnet. Dette kan medføre at pasienten får for lave doser og ikke blir tilstrekkelig behandlet for sin feber eller smerte.

Doseringsanbefalinger

Legemiddelverket anbefale nå at paracetamol kan gis inntil 4 ganger i døgnet. Dette gjelder for voksne og for barn eldre enn 1 måned. Det bør gå 4 – 6 timer mellom hver dose. Den maksimale døgndosen for barn og voksne over 40 kg (over 12 år) er økt fra 3 gram til 4 gram i døgnet.

Dersom barnet er under 3 måneder, skal behandling kun skje i samråd med lege. Det er viktig at barn under 3 måneder med feber alltid vurderes av lege. Feber i denne aldersgruppen er uvanlig og kan være tegn på alvorlig sykdom. Barn som er under 1 måned gamle bør få inntil 3 doser i døgnet, og det bør gå 8 timer mellom hver dose. Ved behandling av barn bør du beregne dosen basert på vekt. Vi anbefaler enkeltdoser på cirka 15 mg per kg kroppsvekt. Eksempelvis skal et barn på 8 kg gis cirka 120 mg paracetamol (8 kg x 15 mg/kg = 120 mg) per enkeltdose.

Til barn anbefaler vi mikstur og smeltetablett fremfor stikkpiller. Opptak av paracetamol fra stikkpiller varierer fra pasient til pasient og er ofte dårligere enn opptak fra legemiddelformer som tas gjennom munnen.

Ved behandling av barn bør lege kontaktes etter 3 dager dersom feber eller smerte ikke avtar. Ved smertebehandling av pasienter over 18 år anbefales legekontakt etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerter dersom plagene ikke avtar.

Det kan ta tid før den anbefalte doseringen reflekteres i oppdaterte pakningsvedlegg og i teksten på selve pakningen. En stund fremover kan det stå ulik informasjon på Felleskatalogen.no og i pakningsvedlegg/på pakninger.

Produkter med paracetamol er for eksempel Paracet, Pinex, Panodil og Paracetamol Norfri.

Råd til pasienter og omsorgspersoner:

  • Følg rådene i pakningsvedlegget som følger med legemidlet, eller dosering angitt på Felleskatalogen.no.
  • Anbefalt dosering er sammenfattet i dokumentet som det lenkes til nedenfor.
  • Har du fått paracetamol på resept, bør du følge legens anvisning. Snakk med behandlende lege dersom du er usikker.

Råd til farmasøyter og annet helsepersonell:

Anbefal at pasienter følger doseringen angitt på pakningen. Et alternativ er å gi utskrift av oppdatert pakningsvedlegg fra Felleskatalogen.no eller utskrift av anbefalt dosering fra Legemiddelverket.

Doseringsanbefalinger for paracetamol

Se også: Utredningsrapport for paracetamol

​Fant du det du lette etter?