Ernæring kan gis direkte inn i blodbanen (parenteral) når ernæring gjennom munnen er umulig eller utilstrekkelig. 

Parenteral ernæring som er eksponert for lys kan gi alvorlige bivirkninger hos premature nyfødte. Studier viser at det dannes peroksider og andre nedbrytningsprodukter som kan føre til oksidativt stress når produkter for parenteral ernæring eksponeres for lys. Premature nyfødte anses sårbare for oksidativt stress.

Parenteral ernæring som inneholder vitaminer eller lipider påvirkes trolig mest av lys. Både lys i omgivelsene og spesielt lysbehandling bidrar til dannelse av peroksider. 

Råd til leger og helsepersonell

  • Beskytt beholdere og administreringssett for parenteral ernæring mot lys
  • Mistenkte bivirkninger meldes på elektronisk meldeskjema som er tilgjengelig på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til alle helsepersonell involvert i behandling av nyfødte; barneavdelinger, barneleger, barneintensivavdelinger, sykehusapotek og lignende.

Produkter for parenteral ernæring med markedsføringstillatelse i Norge:

​Firma
​Produktnavn
​Baxter AS
​Numeta G13E, infusjonsvæske, emulsjon 
Numeta G16E, infusjonsvæske, emulsjon 
Numeta G19E, infusjonsvæske, emulsjon 
Clinoleic, infusjonsvæske, emulsjon
​Fresenius Kabi Norge AS
​Intralipid, infusjonsvæske, emulsjon, 200 mg/ ml 
Smoflipid, infusjonsvæske, emulsjon, 200 mg/ml 
Vaminolac, infusjonsvæske, oppløsning


​Fant du det du lette etter?