Nexplanon implantat er et langtidsvirkende, hormonelt prevensjonsimplantat som settes under huden (subkutant) i kvinnens overarm. Hvis implantatet er satt for dypt eller feil kan dette føre til at nerver eller blodårer i armen blir skadet. I sjeldne tilfeller har implantatet forflyttet seg til lungepulsåren.  

Instruksjonen for innsetting og fjerning av Nexplanon er nå oppdatert for å redusere risikoen for skader på nerver og blodårer og for å forhindre forflytning av implantatet. Helsepersonell og kvinnen bør i tillegg kontrollere at implantatet forblir på riktig sted.  

Råd til leger og helsepersonell

Instruksjonen for innsetting og fjerning av Nexplanon implantat er oppdatert:

  • Armens posisjon: Kvinnens arm skal være bøyd i albuen med hånden under hodet (eller så nært som mulig) under innsetting og fjerning av implantatet.
  • Innsettingssted: Implantatet skal settes inn subkutant rett under huden på innsiden av den ikke-dominante overarmen. Implantatet skal settes inn over tricepsmuskelen ca. 8-10 cm fra den mediale epikondylen til humerus og 3-5 cm bak fordypning mellom biceps- og tricepsmusklene.
  • Implantater som ikke kan palperes skal bare fjernes av helsepersonell som har erfaring med å lokalisere og fjerne dypt innsatte implantater og som kjenner armens anatomi.

Helsepersonell skal palpere implantatet umiddelbart etter innsetting og ved hvert kontrollbesøk. Det anbefales at kvinnen kommer tilbake for kontroll tre måneder etter innsetting av Nexplanon. Helsepersonell skal vise kvinnen hvordan hun ved forsiktig palpasjon regelmessig kan sjekke at implantatet forblir på riktig sted. Hvis hun ikke klarer å palpere implantatet, bør hun kontakte lege så snart som mulig. Dette er beskrevet i pasientkortet som finnes i pakningen til Nexplanon. Pasientkortet blir også tilgjengelig på Felleskatalogen. Demonstrasjonsvideoer av innsetting og fjerning av Nexplanon er tilgjengelig via lenke opplyst i «Kjære helsepersonell»-brevet.

Meld mistenkte bivirkinger for legemidler på elektronisk meldeskjema.

Råd til pasienter​

  • Sjekk regelmessig ved å forsiktig kjenne etter at Nexplanon implantat forblir på riktig sted.
  • Kontakt legen din så snart som mulig hvis du ikke klarer å kjenne at implantatet er på riktig sted.
  • Pasientkortet som ligger i pakningen til Nexplanon bør vises ved alle helsebesøk knyttet til bruk av Nexplanon implantat.

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til fastleger, gynekologer, helsesøstre og jordmødre.


​Fant du det du lette etter?