​​​​​​EMA sin vitenskapelige komite for humane legemidler (CHMP) har anbefalt at koppevaksinen Imvanex også blir godkjent for forebygging av apekopper hos voksne.​

Vaksinen har vært godkjent i EU fra 2013 for forebygging av kopper. Den inneholder en svekket variant av vaccinia viruset (modified vaccinia virus Ankara) et virus som ligner på koppeviruset.​

Studiedata

CHMP bygger godkjenningen på data fra dyrestudier som har vist at vaksinen beskytter mot apekopper hos primater. CHMP har konkludert med at disse dyrestudiene taler for at vaksinen også kan beskytte mot sykdom forårsaket av apekoppeviruset hos mennesker. 

For å bekrefte at vaksinen har effekt hos mennesker, skal firmaet gjennomføre en observasjonsstudie under det pågående utbruddet av apekopper i Europa. 

Sikkerhet

Sikkerhetsprofilen for vaksinen er god. De vanligste bivirkningene som er meldt ved bruk av Imvanex, er ubehag på stikkstedet, muskelsmerter, hodepine og slapphet. CHMP har konkludert med at nytten ved bruk av vaksinen er større enn risikoen. 

I tillegg til forebygging av kopper og sykdom forårsaket av apekoppeviruset, anbefales Imvanex også for forebygging av sykdom forårsaket av vaccinia-viruset. Vaccinia-viruset gir sykdom som ligner på kopper, men symptomene er mildere.  

Bruk i Norge 

EU har inngått en avtale om k​jøp av apekoppevaksine fra firmaet Bavarian Nordic. Avtalen som er inngått mellom firmaet og EU sikrer leveranse av apekoppevaksine også til Norge. Det er Folkehelseinstituttet som gir anbefalinger til regjeringen om bruk av vaksinen. Les mer på deres nettsider​.

​Fant du det du lette etter?