​​​Hvilke oppdaterte variantvaksiner er godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter?  
Tidligere variantvaksiner fra BioNTech/Pfizer og fra Moderna består av originalvaksinen mot det opprinnelige koronaviruset men med noen tilpasninger for andre virusvarianter, som omikronvariantene BA.1,og BA. 4-5. Variantvaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som ble godkjent høsten 2023, er derimot monovalent og rettet bare mot omikronvarianten XBB.1.5.

​Les mer om hvordan mRNA-vaksiner virker​

Variantvaksiner mot opprinnelig virus (Wuhan) og omikron BA.1 

  • Comirnaty Original/Omicron BA.1 (BioNTech/Pfizer): godkjent for bruk hos personer 12 år og eldre som tidligere har fått grunnvaksinering mot covid-19. 
  • Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 (Moderna): godkjent for bruk hos personer 6 år og eldre som tidligere har fått grunnvaksinering mot covid-19. 
Les mer: 

Variantvaksiner mot opprinnelig virus (Wuhan) og omikron BA. 4-5: 

  • ​Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (BioNTech/Pfizer): godkjent for bruk hos personer 5 år og eldre som tidligere har fått grunnvaksinering mot covid-19. 
  • Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (Moderna): godkjent for bruk hos personer 12 år og eldre som tidligere har fått grunnvaksinering mot covid-19. 
Les mer:

Variantvaksiner mot Omikron XBB.1.5

  • ​Comirnaty Omicron XBB.1.5: godkjent for bruk hos voksne og hos barn fra 6 måneders alder.​​
  • Spikevax XBB.1.5: godkjent for bruk hos voksne og hos barn fra 6 måneders alder.
Les mer: 
​For mer informasjon se: 

​Hvilke vurderinger gjøres av europeiske legemiddelmyndigheter når variantvaksiner godkjennes? 

De variantvaksinene som foreløpig er godkjent er oppdateringer av tidligere godkjente vaksiner. Ettersom endringene i sammensetning av innholdet er små, og vaksinene blir produsert på samme måte, krever ikke myndighetene nye store kliniske studier.

Godkjenningene bygger på all tilgjengelig dokumentasjon og erfaring med de opprinnelige  vaksinene, samt data fra nye studier på de oppdaterte variantvaksinene. Vaksinene er såpass like at resultater fra studier på en virusvariant er overførbart til neste variant. Slik bidrar kliniske data for en variantvaksine i evalueringen av neste oppdaterte vaksine.​

Studier bak godkjenningene: 
  • Resultatene fra de store kliniske studiene som ble gjennomført da de opprinnelige  vaksinene ble godkjent. 
  • Kunnskap om effekt og bivirkninger etter omfattende bruk av de opprinnelige vaksinene. 
  • Resultatene fra mindre kliniske studier som ble gjennomført da de oppdaterte variantvaksinene mot Wuhan og omikron BA.1 ble godkjent.
  • Resultatene fra laboratoriestudier​ på mus i forbindelse med godkjenning av de oppdaterte variantvaksinene mot Wuhan og omikron BA. 4-5 og Comirnaty Omicron XBB.1.5.
Legemiddelprodusentene skal levere inn resultater fra pågående kliniske studier til europeiske legemiddelmyndigheter.   

Hvor effektive er de oppdaterte variantvaksinene? 

Det er ikke gjennomført store kliniske studier som kan gi nøyaktig svar, men studier viser god immunrespons (målt​ ved dannelse av antistoffer) mot det opprinnelige koronaviruset og de aktuelle omikron-variantene. 

Hvilke bivirkninger er mest vanlig? 

Bivirkninger som er sett i studier med de oppdaterte variantvaksinene var i tråd med det man har sett ved bruk av de opprinnelige vaksinene. De vanligste bivirkningene er forbigående plager som smerter på stikkstedet, trøtthet, hodepine, muskelsmerter og feber. 

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon. 

Hvilke variantvaksiner er under godkjenning av europeiske legemiddelmyndigh​eter? ​​​​​​​​

Se tabell for en oversikt over koronavaksiner som er godkjent eller under godkjenning  

Hvilken variantvaksine vil gi best beskyttelse? 

Det er ikke mulig å si hvilken variantvaksine som vil gi best beskyttelse, fordi vi ikke kan forutsi hvilke virusvarianter som vil dominere i Norge i høst og vinter. Men variantvaksinen som ble godkjent høsten 2023 er utviklet etter anbefaling fra ​EMA, ECDC og Verdens helseorganisasjon (WHO).​

Gir de oppdaterte vaksinene bedre beskyttelse mot smitte? 

Effekt mot smitte er ikke vurdert i de kliniske studiene i forbindelse med godkjenningen, men det antas at økt antistoffnivå kan gi bedre beskyttelse mot smitte.  

Har variantvaksinene andre bivirkninger enn de opprinnelige? 

Bivirkningene ved bruk av de oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være på linje med det man har sett ved bruk av de opprinnelige vaksinene.    

Hvilke variantvaksiner vil bli tatt i bruk i Norge? 

Det er Folkehelseinstituttet som gir anbefalinger​ om bruk av vaksiner i Norge og som avgjør når de ulike oppdaterte variantvaksinene eventuelt vil tilbys i landets kommuner.

 ​Hvor mange land bruker disse oppdaterte vaksinene? 

Variantvaksinene som blir godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter gjelder for hele EU/EØS-området. Hvert enkelt land bestemmer om de vil ta i bruk vaksinene og hvem som får tilbud om vaksinering. 

Oppdatert: 15.09.2023

Publisert: 15.09.2022

​Fant du det du lette etter?