Prinsipper for søk i interaksjonsdatabasenhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/interaksjonsdata-fra-legemiddelverket/prinsipper-for-sok-i-interaksjonsdatabasenPrinsipper for søk i interaksjonsdatabasenSøk i interaksjonsdatabasen kan utføres ved å bruke substansnavn, substansspesifikke ATC-koder (f.eks. A10AB01), eller preparatnavn. 3342
Dokumentasjon av interaksjonsdatahttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/interaksjonsdata-fra-legemiddelverket/dokumentasjon-av-interaksjonsdataDokumentasjon av interaksjonsdata130
Forvaltning og oppdatering av interaksjonsdatahttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/interaksjonsdata-fra-legemiddelverket/om-interaksjoner-fra-legemiddelverketForvaltning og oppdatering av interaksjonsdata​Interaksjonene vedlikeholdes og forvaltes av Legemiddelverket og redaksjonsgruppen for interaksjoner. 1190
Inklusjonskriterierhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/interaksjonsdata-fra-legemiddelverket/inklusjonskriterierInklusjonskriterierHvilke typer interaksjoner er inkludert og utelatt?129
Klassifisering av interaksjonenehttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/interaksjonsdata-fra-legemiddelverket/klassifisering-av-interaksjoneneKlassifisering av interaksjoneneAlle interaksjoner i databasen er klassifisert i en av tre kategorier basert på hva som generelt anses som rasjonelt når det gjelder håndtering/praktiske tiltak: «Bør unngås», «Forholdsregler bør tas» og «Ingen tiltak nødvendig».131
Spørsmål om interaksjonsdata?https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/interaksjonsdata-fra-legemiddelverket/sporsmal-om-interaksjonsdataSpørsmål om interaksjonsdata?Savner du opplysninger om interaksjoner, eller finner du opplysninger som virker utdaterte?2070Manglende eller utdaterte opplysninger?
Støtteinformasjon i interaksjonenehttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/interaksjonsdata-fra-legemiddelverket/stotteinformasjon-i-interaksjoneneStøtteinformasjon i interaksjoneneHer er det beskrevet hvilken støtteinformasjon som finnes på hver enkelt interaksjon.128Situasjonskriterium, interaksjonsmekanisme, klinisk konsekvens med mer.

​Fant du det du lette etter?