​​Marcain-Adrenalin inneholder virkestoffene adrenalin og bupivakain og er et legemiddel mot lokale smerter. 

Leveringssituasjon

Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra:

 • Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml: 15.10.2021.
 • Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml: 15.05.2022.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Aspen å selge danske pakninger tilsvarende Marcain-Adrenalin 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml injeksjonsvæske 5 x 20 ml, og danske og svenske/islandske pakninger tilsvarende Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til:

 • Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml: 
  • ​danske pakninger: 01.11.2021.
 • Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml: 
  • danske pakninger: 15.11.2021.
  • svenske/islandske pakninger: 15.06.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med adrenalin og bupivakain på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Marcain-Adrenalin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med adrenalin og bupivakain. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med adrenalin og bupivakain injeksjonsvæske dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til:

 • Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml: 
  • ​danske pakninger: 01.11.2021.
 • Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml: 
  • danske pakninger: 15.11.2021.
  • svenske/islandske pakninger: 15.06.2022.

Oppdatert: 22.09.2021

Publisert: 25.01.2021

​Fant du det du lette etter?