​​​​​​​​Marcain-Adrenalin inneholder virkestoffene adrenalin og bupivakain og er et legemiddel mot lokale smerter. Til tross for at mangelen er over er tillatelser til salg av utenlandske pakninger forlenget til 15.08.2022, slik at grossister og apotek kan selge ut  beholdning av utenlandske pakker. ​

​​​Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Aspen å selge danske og svenske/islandske pakninger tilsvarend​e Marcain-Adrenalin 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml injeksjonsvæske 5 x 20 ml, og Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til:

 • Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml: 
  • ​danske pakninger 15.08.2022
  • ​​svenske/islandske pakninger 15.08.2022
 • Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml: 
  • danske pakninger: 15.08.2022

(Alle vedtak er gyldig til 15.08.2022)

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med adrenalin og bupivakain på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Marcain-Adrenalin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med adrenalin og bupivakain. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med adrenalin og bupivakain injeksjonsvæske dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til​​​:

Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml: 

 • ​danske pakninger:15.08.2022 
 • svenske/islandske pakninger 15.08.2022

Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml: 

 • ​danske pakninger: 15.08.2022​​​​


Oppdatert: 15.06.2022

Publisert: 25.01.2021

​Fant du det du lette etter?