​​

 

 

Generelt om reklameregelverkethttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/generelt-om-reklameregelverketGenerelt om reklameregelverket3969Hva er lov og ikke lov, helse- og sykdomsinformasjon, instruksjonsvideoer, søknad om vaksinekampanje, online reklamekurs.
H-resept - anbefalt informasjon i legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/informasjon-for-legemiddelfirmaer/h-resept-anbefalt-informasjon-i-legemiddelreklameH-resept - anbefalt informasjon i legemiddelreklameDet er ikke et krav i henhold til regelverket at et legemiddelfirma må informere om finansiering over helseforetakene (inkludert H-resept), i reklame for sine legemidler. 1438
Helse- og sykdomsinformasjon i reklamesammenhenghttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/generelt-om-reklameregelverket/helse-og-sykdomsinformasjon-i-reklamesammenheng-Helse- og sykdomsinformasjon i reklamesammenhengReklamebestemmelsene i legemiddelforskriften gir føringer for hva slags helse- og sykdomsinformasjon som kan gis til allmennheten og helsepersonell uten forskrivningsrett. 900
Innsendelse av skriftlig reklamehttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/informasjon-for-legemiddelfirmaer/innsendelse-av-all-reklame-for-legemidler-Innsendelse av skriftlig reklameAlle som innehar markedsføringstillatelse skal sende en kopi av all reklame, uavhengig av plattform, til Rådet for legemiddelinformasjon. 515Alle MT-innehavere skal sende en kopi av all reklame til Rådet for legemiddelinformasjon.
Instruksjonsvideoer i Felleskatalogenhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/generelt-om-reklameregelverket/instruksjonsvideoer-i-felleskatalogenInstruksjonsvideoer i FelleskatalogenInstruksjonsvideoer rettet mot pasienter som publiseres i Felleskatalogen må følge gitte retningslinjer.3715Instruksjonsvideoer rettet mot pasienter som publiseres i Felleskatalogen må følge gitte retningslinjer.
Online-kurs i regelverket for legemiddelreklame https://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/generelt-om-reklameregelverket/online-kurs-i-regelverket-for-legemiddelreklame-Online-kurs i regelverket for legemiddelreklame Kurset vil gi deg en innføring i grunnprinsippene i regelverket for legemiddelreklame. 2324Her kan du melde deg på online-kurs i reklameregelverket. Kurset er gratis og åpent for alle.
Retningslinjer for distribusjon av gratis legemiddelprøverhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/informasjon-for-legemiddelfirmaer/retningslinjer-for-distribusjon-av-gratis-legemiddelproverRetningslinjer for distribusjon av gratis legemiddelprøverLegemiddelforskriftens §13-1 gir Legemiddelverket hjemmel til å fastsette retningslinjer for reklame for legemidler, herunder distribusjon av gratis legemiddelprøver. 517Retningslinjer for distribusjon av gratis legemiddelprøver direkte til forskriver.
Svart trekanthttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/informasjon-for-legemiddelfirmaer/svart-trekant-i-reklameSvart trekantDersom et legemiddel har en svart trekant i preparatomtalen og pakningsvedlegget, skal reklamemateriellet påføres den samme svarte trekanten. Hensikten er å vise at det er behov for særskilt bivirkningsrapportering. 522Reklamemateriell skal påføres svart trekant dersom den finnes i preparatomtalen og pakningsvedlegget.

​Fant du det du lette etter?