​​​I henhold til Legemiddelforskriften kan man lage tekniske bruksanvisninger til pasienter. ​
Les mer om dette her

Instruksjonsvideoer kan også publiseres i Felleskatalogen.

​Felleskatalogens retningslinjer:

  • Filmene/brosjyrene skal kun vise administrering (inkludert eventuell tilberedning/håndtering) av legemiddel. Det gis altså ikke anledning til å ta med annen informasjon slik som indikasjoner eller forsiktighetsregler. 
  • Informasjonen som gis om administrering skal alltid være i samsvar med pakningsvedlegget. 
  • Filmene/brosjyrene skal ikke ha reklamepreg og skal ikke benyttes til firmaprofilering, benytt derfor ikke firmalogo eller produktlogo. Benytt ikke setninger som fremhever positive egenskaper, f.eks. at preparatet er enkelt i bruk. 
  • Med bakgrunn i universell utforming anbefales både tekst og tale i filmene. Tekst og tale skal være på norsk. Det kan publiseres filmer på andre språk også, under forutsetning at filmen foreligger på norsk i tillegg. 
  • Bakgrunnsmusikk bør av flere grunner ikke benyttes. Bakgrunnsmusikk kan være forstyrrende for hørselshemmede, og er også med på å gi filmene reklamepreg.
 Når det gjelder pakninger og penner/flasker/inhalatorer etc. (med logo), så kan de vises som en naturlig del av klargjøringen og administreringen.

​Felleskatalogens redaksjon forbeholder seg retten til å gjøre mindre justeringer på filmene før publisering til felleskatalogen.no.

Publisert: 18.10.2022

​Fant du det du lette etter?