​​​​​Rekovelle inneholder virkestoffet follitropin delta. Dette legemidlet brukes for kontrollert stimulering av ovariene for multippel follikkelutvikling hos kvinner i forbindelse med assisterte fertilitetsteknikker (ART) som in vitro-fertilisering (IVF). 

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Ferring Pharmaceuticals A/S å selge utenlandske pakninger tilsvarende Rekovelle 72 μg/2,16 ml injeksjonsvæske, ferdigfylt sprøyte, 1x1. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Rekovelle injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med follitropin delta på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Rekovelle injeksjonsvæske.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Rekovelle ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med follitropin delta. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Rekovelle injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med follitropin delta​ injeksjonsvæske dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.09​​​.2023.


Publisert: 12.06.2023

​Fant du det du lette etter?