​Dukoral inneholder inaktiverte Vibrio cholerae-stammer og er en vaksine​ mot kolera.

Legemidler som​​ kan brukes i stedet ​

Legemiddelverket tillater Valneva å selge svenske/finske pakninger tilsvarende Dukoral suspensjon og dosepulver til mikstur, 1 x 2 doseposer. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.06.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til le​ger

 • Pasienter som bruker Dukoral suspensjon og dosepulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemidd​​​​el med inaktiverte Vibrio cholerae-stammer på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. ​

Råd til apot​​ek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Dukoral suspensjon og dosepulver til mikstur.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Dukoral ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med inaktiverte Vibrio cholerae-stammer. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.​

Råd til pasien​​ter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Dukoral suspensjon og dosepulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med inaktiverte Vibrio cholerae-stammer dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Publisert: 02.02.2023

​Fant du det du lette etter?