​​​​​

 

 

Veterinære legemidler som forskriver må søke omhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/forskrivning-av-legemidler-til-dyr/legemidler-som-forskriver-ma-soke-omVeterinære legemidler som forskriver må søke omInformasjon til veterinærer og fiskehelsebiologer om godkjenningsfritak og utleveringsliste, humanpreparater med utleveringsbestemmelser, rensubstans og autogene vaksiner.523Informasjon om godkjenningsfritak, humanpreparater med utleveringsbestemmelser, rensubstans og autogene vaksiner.
Bier og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/forskrivning-av-legemidler-til-dyr/bier-og-legemidlerBier og legemidlerBier regnes som matproduserende dyr. Derfor er det viktig at norsk honningproduksjon drives i samsvar med gjeldende regelverk, på lik linje med annen animalsk produksjon.531Honningproduksjon må drives på lik linje med annen animalsk produksjon.
Antibiotika - råd og retningslinjer for bruk hos dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/forskrivning-av-legemidler-til-dyr/forsvarlig-bruk-av-antibiotika-hos-dyrAntibiotika - råd og retningslinjer for bruk hos dyrAntibiotika skal brukes forsvarlig. Legemiddelverket jobber aktivt for dette blant annet når vi godkjenner legemidler, arbeider med terapianbefalinger for antibiotikabruk og overvåker legemidler på markedet. 533Informasjon om kategorisering av antibiotika for bruk til dyr, gyldighet av resept, nettkurs om riktig bruk av antibiotika, m.m.
Legemidler og mattrygghethttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/forskrivning-av-legemidler-til-dyr/legemidler-og-mattrygghetLegemidler og mattrygghetMatproduserende dyr, inkludert hest, har behov for medisinsk behandling, og det er viktig at mat- og drikkevarer fra dyr ikke inneholder legemiddelrester som kan være skadelige for mennesker.535Råd om tilbakeholdelsestider, grenseverdier for legemiddelrester (MRL) og spesielle regler for hest.
Reseptstatus for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/forskrivning-av-legemidler-til-dyr/reseptstatusReseptstatus for legemidler til dyr4039

​Fant du det du lette etter?