​​​​​​​Praktisk erfaring med bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene i helsevesenet er foreløpig begrenset. Legene må være nøye med å forskrive antikoagulasjonsmidlene i henhold til preparatomtalen. Pasientene må være nøye med å ta legemidlene slik legen har angitt.

Overgang fra warfarin til nye antikoagulasjonsmidler

Pasienter som får warfarin uten at det er problemer med innstillingen av INR vil ikke ha noen vesentlig fordel av å skifte behandling.

Leger som velger å endre behandlingen må forsikre seg om at overgangen skjer i henhold til preparatomtalen, og at pasienten har forstått hvordan det gjøres. Måten overgangen skjer på er ulik for de tre nye legemidlene.

Apotekene er spesielt oppmerksomme på mulige problemer ved overgang i sin informasjon til pasienter.

Pasienter med multidose

Mange multidosepasienter får warfarin, de fleste ved siden av de ferdigpakkede tablettene. Dersom legen bestemmer seg for å skifte behandling hos multidosepasienter, må han være helt sikker på at

 • overgangen skjer i henhold til preparatomtalen
 • pasienten i overgangsperioden ikke blir dobbeltbehandlet med warfarin og et annet antikoagulasjonsmiddel. Dobbeltbehandling medfører stor blødningsfare.

Pasienter som ikke skal behandles med nye antikoagulasjonsmidler

 • Pasienter med kunstige hjerteklaffer skal behandles med warfarin.
 • Ingen av de perorale antikoagulasjonsmidlene skal brukes i svangerskapet annet enn i helt spesielle situasjoner.
 • Dersom en kvinne trenger blodfortynnende behandling i svangerskapet skal hun henvises til spesialist for vurdering.

Dosejustering ved bruk av nye antikoagulasjonsmidler

 • Dosen av de nye antikoagulasjonsmidlene bestemmes ut fra blant annet diagnose, alder, nyrefunksjon og bruk av legemidler. Legen må være nøye med å følge anvisningene i preparatomtalen.
 • Legen må følge opp pasienten og justere dosen i takt med endringer i klinisk situasjon.
 • INR-prøver kan ikke brukes for å vurdere virkningen av nye antikoagulasjonsmidler.

Pasientetterlevelse

 • Legen må forsikre seg om at pasienten har forstått hvor viktig det er å ta medisinen regelmessig og presisere at de aldri må slutte på egen hånd.
 • Hjelpemidler som doseringseske og alarm på mobiltelefonen kan være nyttig.

Veiledere

Meld bivirkninger!

 • Alle de nye antikoagulasjonsmidlene står på overvåkingslisten og legene skal derfor melde alle bivirkninger til RELIS.
 • Legene skal melde både terapisvikt (blodpropp) og blødninger (jfr. legemiddelforskriftens § 10-6)
 • Det er viktig at legene i meldingen gjør rede for mulige årsaker til bivirkningen, for eksempel interaksjoner med legemidler eller manglende pasientetterlevelse.

Publisert: 23.06.2016

​Fant du det du lette etter?