​Denne informasjonen kan imidlertid være nyttig for forskriver å kjenne til, og Legemiddelverket anbefaler at det blir opplyst i reklamen om at et legemiddel foreskrives på H-resept. 

Finansiering over helseforetakene er ikke definert som refusjon i henhold til legemiddelforskriften § 13-7 bokstav d).

Oppdatert: 07.03.2023

Publisert: 31.08.2017

​Fant du det du lette etter?