Interaksjonene fra Legemiddelverket har opprinnelig innhold og struktur basert på de tidligere interaksjonsdatabasene Apriori og Druid (som ble sammenslått i 2012). Databasen er imidlertid utvidet med flere interaksjoner og oppdateres hyppig med nye interaksjoner.

Interaksjonene er tilgjengelige gjennom Legemiddelverkets interaksjonssøk og i FEST (Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte). FEST er Legemiddelverkets database med legemiddelinformasjon som brukes i blant annet e-resept. FEST leveres i XML-format, og man trenger derfor et datasystem eller nettside med brukerfunksjonalitet for å vise og bruke informasjonen. Både interaksjoner.no, Felleskatalogen og de fleste elektroniske journalsystemer (EPJ) benytter Legemiddelverkets interaksjonsdata gjennom FEST.


Redaksjonen:

Leder: Aleksander Skøyeneie (Legemiddelverket)

Faglige redaktører: Ane Gedde-Dahl (Høgskolen i Oslo og Akershus), Espen Molden (Universitetet i Oslo), Olav Spigset (NTNU)

Deltakere fra Legemiddelverket: Martha Schei Hynne, Morten Finckenhagen, Sigurd Hortemo, Steinar Madsen


Publisert: 10.11.2016