Interaksjonene fra Legemiddelverket har opprinnelig innhold og struktur basert på de tidligere interaksjonsdatabasene Apriori og Druid (som ble sammenslått i 2012). Databasen er imidlertid utvidet med flere interaksjoner og oppdateres hyppig med nye interaksjoner.

Interaksjonene er tilgjengelige gjennom Legemiddelverkets interaksjonssøk og i FEST (Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte). FEST er Legemiddelverkets database med legemiddelinformasjon som brukes i blant annet e-resept. FEST leveres i XML-format, og man trenger derfor et datasystem eller nettside med brukerfunksjonalitet for å vise og bruke informasjonen. Både interaksjoner.no, Felleskatalogen og de fleste elektroniske journalsystemer (EPJ) benytter Legemiddelverkets interaksjonsdata gjennom FEST. Datane vises også i Legemiddelverkets eget interaksjonssøk (som er en del av Legemiddelsøk).

Redaksjonen

  • Leder: Steinar Madsen (Legemiddelverket)
  • Faglige redaktører: Olav Spigset (St.Olavs hospital/NTNU), Espen Molden (Universitetet i Oslo), Ane Gedde-Dahl (Høgskolen i Oslo og Akershus)
  • Deltakere fra Legemiddelverket: Cathrine Kristiansen, Bjørg Overby, Morten Finckenhagen, Tanja Holstad Løken, Gro Dahlseng Håkonsen


Oppdatert: 23.06.2021

Publisert: 10.11.2016

​Fant du det du lette etter?