​​​Naltrexone inneholder virkestoffet naltrekson og er et legemiddel til behandling av alkohol- og opioidavhengighet.

Leveringssituasjon

Ny forsyning forventes: 
Naltrexone POA Pharma 50 mg tablett, 28 stk, vnr 571329,  tilbake 16.12.2022
Naltrexone Accord 50 mg tablett, 28 stk, vnr 045974, tilbake 01.02.2023

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater Accord å selge alternative pakninger tilsvarende Naltrexone 50 mg tabletter, 28 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 01.03.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger 

  • Pasienter som bruker Naltrexone tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med naltrekson på apoteket.
  • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Naltrexone tabletter.
  • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Naltrexone​​​ ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med naltrekson. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
  • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
På grunn av mangel på Naltrexone tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med naltrekson dersom de kan skaffes.  
Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.Publisert: 18.11.2022

​Fant du det du lette etter?