​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Statens legemiddelverk har som mål å gjennomføre metodevurdering av legemidler innenfor en frist på 180 dager fra tidspunkt for mottatt komplett dokumentasjon. Ved metodevurdering av legemidler finansiert av folketrygden, er det i visse tilfeller anledning til å suspendere tidsfristen («klokkestopp»).​

Status for s​y​k​e​​​​​​​​​h​​​​​​usleg​emi​dler​​​​​​​​​​​​​​ pr. 04.09​.2023​​(Excel)

Status for blåreseptlegemidler​​​ ​​pr. 08.09.2023 (Excel)​

Legemidler som skal finansieres av sykehusene kan du søke opp på nyemetoder.no.

Leter du etter et nytt legemiddel du ikke finner i denne oversikten? 

Oppdatert: 08.09.2023

Publisert: 13.11.2017

​Fant du det du lette etter?