​​​​​Legemiddelverket har utarbeidet retningslinjer for hvilken informasjon som i hovedtrekk anses for taushetsbelagt med hjemmel i eksisterende lovverk.

 

 

Mal for innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurderinghttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevurdering-av-legemidler/dokumentasjon-for-metodevurdering/mal-for-innsending-av-dokumentasjon-for-hurtig-metodevurdering-av-legemidlerMal for innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurderingLegemiddelfirma skal bruke en av malene under samt gjeldende retningslinjer når de utarbeider dokumentasjon. 1602
Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevurdering-av-legemidler/dokumentasjon-for-metodevurdering/retningslinjer-for-dokumentasjonsgrunnlag-for-hurtig-metodevurdering-av-legemidlerRetningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidlerRetningslinjene er oppdatert oktober 2021.1601
Oppdatering av retningslinjer og maler for metodevurdering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevurdering-av-legemidler/dokumentasjon-for-metodevurdering/oppdatering-av-retningslinjer-og-maler-for-metodevurdering-av-legemidlerOppdatering av retningslinjer og maler for metodevurdering av legemidler​​Legemiddelverket har flere dokumenter som brukes i metodevurderingsprosessen. Det arbeides nå med å oppdatere disse. 3867
Legemidler der forskriften gjør unntak fra krav til dokumentasjon ved metodevurderinghttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevurdering-av-legemidler/dokumentasjon-for-metodevurdering/legemidler-der-forskriften-gjor-unntak-fra-krav-til-dokumentasjon-ved-metodevurderingLegemidler der forskriften gjør unntak fra krav til dokumentasjon ved metodevurderingInformasjon om hvilke legemidler dette gjelder og hvilken dokumentasjon legemiddelfirma skal sende inn for å få offentlig finansiering. 1605
Nordisk samarbeid om helseøkonomiske vurderingerhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevurdering-av-legemidler/dokumentasjon-for-metodevurdering/nordisk-samarbeid-om-helseokonomiske-vurderingerNordisk samarbeid om helseøkonomiske vurderingerSamarbeidet innebærer at Legemiddelverket gjennomfører felles metodevurderinger i samarbeid med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i Sverige og det finske legemiddelverket FIMEA.2128
Særskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstandhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevurdering-av-legemidler/dokumentasjon-for-metodevurdering/hvordan-sikre-tilgang-til-legemidler-for-serskilt-sma-pasientgrupper-med-svert-alvorlig-tilstandSærskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstandLegemiddelverket har utarbeidet et notat som beskriver en ordning for hurtig metodevurdering av legemidler til slike pasientgrupper.1564
Veiledning til formøter i forbindelse med hurtig metodevurderinghttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevurdering-av-legemidler/dokumentasjon-for-metodevurdering/veiledning-til-formoter-i-forbindelse-med-hurtig-metodevurderingVeiledning til formøter i forbindelse med hurtig metodevurderingFormøter med Legemiddelverket er ikke obligatorisk, men kan benyttes ved behov. Denne veilederen er en kort orientering til firmaer som ønsker formøter i forbindelse med innsending av dokumentasjon til hurtig metodevurdering av legemidler. 1603Orientering til firmaer som ønsker veiledning.
​Enhetskostnadsdatabasehttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevurdering-av-legemidler/dokumentasjon-for-metodevurdering/enhetskostnadsdatabase​EnhetskostnadsdatabaseDette er en kostnadsoversikt som er laget for å lette arbeidet med metodevurderinger og innsending av dokumentasjon. Kostnadsoversikten er per 16.08.2022 blitt revidert.469

​Fant du det du lette etter?