​​​​Dette betyr at både leger og pasienter skal ha en lav terskel for å melde fra hvis det oppstår bivirkninger under behandlingen. Det innebærer ikke at legemidlet er utrygt å bruke.

  • Symbolet skal alltid være svart og proporsjonalt med skriftstørrelsen til den etterfølgende standardiserte teksten. Hver side av trekanten skal ha en minimumslengde på 5 millimeter. 
  • Symbolet skal vises én gang og være plassert ved siden av den mest fremtredende visning av preparatnavnet.
  • Det er ikke nødvendig med noen forklaring av symbolet.

Målet med trekantmerkingen er å oppmuntre flere til å følge med og melde fra om bivirkninger. Preparatomtalen og pakningsvedlegget får også en kort tekst som forklarer at dette legemidlet er under tilleggsovervåking.

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?