​​​Lederspan inneholder virkestoffet triamcinolon og er et legemiddel mot revmatoid artritt, artrose, bursitt, synovitt og tendenitt.

Leveringssituasjon

Ny forsyning av Lederspan injeksjonsvæske er forventet tilgjengelig
31.12.2021 (1 x 1 ml), 11.11.2021 (12 x 1 ml) og 28.02.2022 (50 x 1 ml).

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Lederspan injeksjonsvæske, 1 x 1 ml, 12 x 1 ml og 50 x 1 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.04.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Lederspan injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med triamcinolon på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Lederspan injeksjonsvæske.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Lederspan ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med triamcinolon. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Lederspan injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med triamcinolon injeksjonsvæske dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Lederspan injeksjonsvæske 20 mg/ml 1 x 1 ml og 12 x 1 ml som inneholder triamcinolon kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -51, L88, L99
  • ICD: M05, M06, M07, M08, M13.0, M45, M46.1, M46.8, Z94
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 15.12.2021.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.04.2022.

Oppdatert: 15.12.2021

Publisert: 07.06.2021

​Fant du det du lette etter?