​Anbefalinger i denne oversikten dekker bare et utvalg temaer. Se publikasjoner fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for retningslinjer og veiledere innenfor andre temaer.

 

 

Antikoagulasjonsmidlerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/riktig-bruk-av-antikoagulasjonsmidler-blodfortynnendeAntikoagulasjonsmidlerRåd om bruk av dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis) og warfarin (Marevan, Warfarin Orion).377Råd om bruk av Pradaxa, Xarelto, Eliquis og warfarin (Marevan, Warfarin Orion).
App for legemiddelregninghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/app-for-legemiddelregningApp for legemiddelregningÅ beregne riktig medisinmengde kan være livsviktig. For å hjelpe sykepleiere og annet helsepersonell med dette, har Helsebiblioteket og Statens legemiddelverk lagd appen «legemiddelutregning».384Appen skal forebygge regnefeil og fungerer uten nettforbindelse.
Augedropar som optikarar kan rekvirerehttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/augedropar-som-optikarar-kan-rekvirereAugedropar som optikarar kan rekvirereOptikarar kan på visse vilkår rekvirere augedropar til diagnostisk bruk.383
Bilkjøring og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/bilkjoring-og-legemidlerBilkjøring og legemidlerLes om regelverket.1191
Desinfeksjonsmidler - veiledninghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/bruk-av-desinfeksjonsmidlerDesinfeksjonsmidler - veiledningVeiledning om bruk av desinfeksjonsmidler i helse- og sykepleie og liste over godkjente preparater.685Veiledning for bruk og liste over godkjente preparater.
Homøopatiske legemiddelhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/homoopatiske-legemiddelHomøopatiske legemiddelHomøopatiske (homeopatiske) legemiddel vert som regel laga av stoff frå plante-, dyre- og mineralriket. Under tilverkinga av legemidla vert desse stoffa kraftig fortynna. 839Kriterium for bruk, krav til sikkerheit og effekt, regelverk for salg og reklame.
Influensa - medikamentell behandlinghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/medikamentell-behandling-av-influensaInfluensa - medikamentell behandlingRåd til leger og oversikt over risikogrupper som bør behandles.378
Kjære helsepersonell-brevhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/kjere-helsepersonell-brev-sikkerhetsinformasjon-for-helsepersonellKjære helsepersonell-brevNye sikkerhetsdata om legemidler gjøres kjent for helsepersonell blant annet ved at produsenten sender ut brev i samråd med Legemiddelverket.730Sikkerhetsinformasjon for helsepersonell.
Legemiddelgjennomganghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/legemiddelgjennomgangLegemiddelgjennomgangLegemiddelgjennomgang (LMG) er en systematisk vurdering av pasientens legemiddelbruk for å sikre god behandling og forebygge pasientskader.379Gjennomgang av pasientens legemiddelbruk bidrar til å sikre god behandling og forebygge pasientskader.
Legemiddelhandtering for helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/legemiddelhandtering-for-helsepersonellLegemiddelhandtering for helsepersonellHelsedirektoratet har ansvaret for regelverket for korleis helsepersonell skal handtere legemiddel. Dette gjeld mellom anna kompetanse, kontroll, tryggleik, oppbevaring og medisinbyte.380Oversikt over regelverk for som mellom anna gjeld kompetanse, kontroll, tryggleik, oppbevaring og medisinbyte.
NSAIDs - råd for riktigere brukhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/riktigere-bruk-av-nsaidsNSAIDs - råd for riktigere brukTerapiråd til helsepersonell, utarbeidet i samarbeid med RELIS.1017
Nesespray anbefales ikke til barn under 2 århttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/nesespray-og-draper-mot-nesetetthet-anbefales-ikke-til-barn-under-2-arNesespray anbefales ikke til barn under 2 årLegemiddelverket anbefaler saltvannsdråper eller saltvannsspray fremfor nesespray og nesedråper mot tett nese hos barn under 2 år. Kun ett produkt med nesespray er godkjent til bruk på barn under 2 år, og det bør bare brukes i samråd med helsepersonell.611Saltvann er forstevalget. Kun ett produkt med nesespray er godkjent til bruk på barn under 2 år, og det bør bare brukes i samråd med helsepersonell.
Nyheter med råd til helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/nyheter-med-rad-til-helsepersonellNyheter med råd til helsepersonellInformasjon om legemiddelmangel, bivirkninger med mer.1384
Nytt om legemidler (NYL)https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/nytt-om-legemidler-nylNytt om legemidler (NYL)"Nytt om legemidler" retter seg spesielt mot leger og tar opp problemstillinger som har betydning for legemiddelbruk, både i allmenn- og spesialistpraksis. Viktige emner er omtale av nye legemidler, nye bivirkninger og nye refusjonsvedtak. 997Informasjon til leger om nye legemidler, nye bivirkninger og nye refusjonsvedtak.
Oversikt over legemidler som kommer det neste årethttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/oversikt-over-legemidler-som-kommer-det-neste-aretOversikt over legemidler som kommer det neste åretLegemiddelverket lager korte omtaler av alle legemidler 6-12 måneder før legemidlene kommer på det norske markedet.381Metodevarsel og metodevurderinger for nye legemidler.
P-pillerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/p-pillerP-pillerRåd til pasienter, informasjon om risiko for blodpropp, sjekkliste for forskrivere og informasjon om forskrivningsrett for jordmødre og helsesøstre.75Råd til pasienter, informasjon om risiko for blodpropp, sjekkliste for forskrivere og informasjon om forskrivningsrett for jordmødre og helsesøstre.
Plantebaserte legemiddelhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/plantebaserte-legemidlerPlantebaserte legemiddelDefinisjonar, råd om bruk, informasjonskjelder og informasjon om medisinplanteforum. 401Definisjonar, råd om bruk, informasjonskjelder og medisinplanteforum.
Tablett eller depottablett?https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/tablett-eller-depottablettTablett eller depottablett?Svært alvorlige bivirkninger kan oppstå dersom pasienten feilaktig får korttidsvirkende kapsel eller tablett i stedet for depottablett. Last ned vår plakat til bruk i sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten.382Feil legemiddeldform kan forårsake svært alvorlige bivirkninger.
Vaksinerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-menneskerVaksinerLegemiddelverket godkjenner vaksiner mens Folkehelseinstituttet har hovedansvaret for hvordan vaksinene brukes. 77Informasjon om godkjente vaksiner og råd om bruk.

​Fant du det du lette etter?