​​​​​​Retten til å skrive ut slike legemiddel gjeld alle kvinner frå 16 år og er knytt til kompetanse og ikkje til arbeidsstad slik som tidlegare. Kvinner som er yngre enn 16 år må få prevensjon frå lege.

I tillegg kan helsesøstrer og jordmødrer rekvirere til eigen praksis legemiddel som er nødvendige for å administrere prevensjonsmidla. Dette vil vere lokalbedøving og adrenalin til behandling av alvorlege allergiske reaksjonar.

Sjå rundskriv frå Helsedirektoratet.

Legemiddelverket har tidlegere utarbeidd ei liste over hormonelle prevensjonsmiddel som kan skrivast ut av helsesjukepleiarar ​og jordmødrer. Denne lista har nå falle bort.

Helsesjukepleiarar  og jordmødrer skal i samråd med kvinna finne fram til den prevensjonen som er best egna i kvart enkelt tilfelle. Les kva hormonelle prevensjonsmiddel Legemiddelverket tilrår.

Dekking av utgifter til prevensjon

Kvinner frå og med månaden etter fylde 16 år til og med månaden før fylde 22 år kan får dekt utgifter til alle hormonelle prevensjonsmiddel, inkludert p-stav, hormonspiral og koparspiral.

Oppdatert: 21.03.2022

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?