Den europeiske ekspertgruppen som hadde møte 29. mars består av eksperter fra ulike fagmiljøer som hematologi, kardiovaskulær medisin, infeksjonssykdommer, virologi, nevrologi, immunologi og epidemiologi. Pål André Holme, professor på Rikshospitalet, deltok som ekspert fra Norge.

Ekspertgruppen diskuterte foreløpige observasjoner, antall meldte tilfeller og undersøkelser som er gjennomført i ulike land.  Spørsmålet er hvorfor noen få vaksinerte har blitt så alvorlig syke og enkelte er døde som følge av en mulig alvorlig bivirkning. Er det for eksempel noen fellestrekk ved disse pasientene? 

Ekspertgruppen har sett på mulige virkningsmekanismer knyttet til vaksinen og hendelsene, samt om det finnes underliggende risikofaktorer hos de vaksinerte.  

Foreløpige konklusjoner: 

Foreløpig har ekspertgruppen konkludert med at det er en mulig sammenheng mellom vaksinen og hendelsene. Gruppen har derimot ikke klart å identifisere om risikoen for å få de alvorlige bivirkningene er knyttet til faktorer slik som: 

Alder
Kjønn
Andre grunnsykdommer (underliggende sykdommer)
Arvelig risiko for å få blodpropp

Resultatet av ekspertmøtet og analyser av de meldte bivirkningstilfellene vil nå evalueres av PRAC. PRAC vil komme med en oppdatert anbefaling om koronavaksinen Vaxzevria (AstraZeneca ) etter et firedagersmøte 6. – 9. april.

Les mer på nettsiden til det europeiske legemiddelkontoret (EMA) : COVID-19 Vaccine AstraZeneca – Update on ongoing evaluation of blood clot cases 

Det norske Legemiddelverket mener det er en sannsynlig sammenheng mellom vaksinen og det sjeldne, men alvorlige sykdomsbildet med blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger. Norges representant i PRAC har anbefalt at sykdomsbildet settes på listen over bivirkninger i preparatomtalen. 
​Fant du det du lette etter?