​​​​​​Fra 28. oktober 2022 er Xalkori (krizotinib) godkjent for bruk hos barn og unge i aldersgruppen 6-18 år til behandling av tilbakevendende eller refraktært systemisk ALK-positivt anaplastisk storcellet lymfom (ALCL), eller med tilbakevendende eller refraktær ALK-positiv ikke-resekterbar inflammatorisk myofibroblastisk tumor (IMT). Det er ikke bestemt om bruk av Xalkori hos barn skal få offentlig finansiering. ​

Råd til leger og helsepersonell

​I kliniske studier ble synsforstyrrelser rapportert hos 61 % av barna som brukte Xalkori ​​mot ALK-positiv ALCL eller ALK-positiv IMT. ​Synsforstyrrelser er vanskeligere å oppdage hos barn, da denne pasientgruppen ikke nødvendigvis rapporterer eller merker endringer i synet uten å bli undersøkt og spurt om symptomer. 

På bakgrunn av dette anbefales følgende for pediatriske pasienter som bruker Xalkori: 

  • ​Informer pasienter og omsorgspersoner om symptomene på synsforstyrrelser (for eksempel opplevelse av lysglimt, uklart syn, lysfølsomhet eller flytere («fluer») i synsfeltet) og potensiell risiko for synstap. 
  • Oppfordre pasienter og omsorgspersoner til å kontakte lege dersom synsforstyrrelser eller synstap oppstår. 
  • Utfør en oftalmologisk undersøkelse før oppstart med Xalkori. 
  • Gjennomfør oftalmologiske oppfølgingsundersøkelser innen 1 måned etter oppstart med Xalkori, deretter hver 3. måned og ved forekomst av nye visuelle symptomer. Undersøkelsen bør bestå av best korrigerte synsskarphet, netthinnefotografering, synsfelt, optisk koherenstomografi (OCT) og andre egnede undersøkelser etter behov.
  • Vurder dosereduksjon av Xalkori for pasienter som utvikler grad 2 synssvekkelse.
  • Seponer Xalkori midlertidig i påvente av evaluering av synstap grad 3 eller 4. Seponer krizotinib permanent ved synstap grad 3 eller 4, med mindre en annen årsak er identifisert.​

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema.  

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev  til barneonkologer, pediatriske hematoonkologer, sykehusøyeleger og sykehusfarmasøyter. 

​Fant du det du lette etter?